رفتن به محتوای اصلی

سازمان بین المللی ISIC در ۱۳۰ کشور دنیا نمایندگی دارد. جهت آشنایی با پایگاه های ISIC در دنیا می توانید به فهرست زیر مراجعه نمایید.

جهت آشنایی با خدمات سازمان ISIC در ایران، در پایگاه نمایندگی ایران کاوش نمایید.

 

Argentina www.isic.com.ar

Australia www.isiccard.com.au

Austria www.isic.at

Azerbaijan www.sti.az/isic-azerbaijan.html

Belgium www.isic.be

Bosnia-Herzegovina www.isic.ba

Brazil www.carteiradoestudante.com.br

Bulgaria www.isic.bg

Canada www.isiccanada.ca

Chile www.isic.cl

China www.isicchina.com

Colombia www.isiccolombia.org

Croatia www.isic.hr

Czech Republic www.isic.cz

Denmark www.isicnordic.org

Domincan Republic www.isic.com.do

Ecuador www.isicecuador.com

Egypt  www.isicegypt.net

Estonia www.isic.ee

Finland www.isicnordic.org

France www.isic.fr

Germany www.isic.de

Greece   www.isicgreece.gr

Hungary www.isic.hu

Hong Kong www.isic.hk

Iceland www.isicnordic.org

India www.isic.co.in

Indonesia www.isic.id

Ireland www.isiccard.ie/

Italy www.isic.it

Japan www.isicjapan.jp

Kenya www.isic.co.ke

Latvia www.isic.lv

Lebanon www.isiclebanon.com/

Lithuania www.isic.lt

Malaysia www.isic-malaysia.com

Malta www.maltaisic.com

Macedonia www.isicmacedonia.com

Mexico www.isic.org.mx

Moldova www.isic.md

Montenegro www.isic.me

Netherlands  www.isic.nl

New Zealand www.isiccard.co.nz

Norway www.isicnordic.org

Pakistan www.isic.com.pk

Peru www.intej.org/isic.php

Poland www.isic.pl

Portugal  www.isic.pt

Romania www.isic.ro

Russia www.isic.ru

Russia, St. Petersburg region www.spb.isic.ru

Serbia www.isic.rs

Singapore  www.isic.com.sg

Slovakia www.isic.sk

Slovenia www.isic.si

South Africa www.isic.co.za

South Korea www.isic.co.kr

Spain  ww.isic.es

Sri Lanka www.isic.lk

Sweden www.isicnordic.org

Switzerland www.isic.ch

Thailand  www.isic.co.th

Turkey www.isic.org.tr

United Kingdom  www.myisic.co.uk

Ukraine www.isic.org.ua

USA www.myisic.com

Venezuela www.ivivenezuela.com

Vietnam www.isicvietnam.com

برگشت به بالا