رفتن به محتوای اصلی

دانشجوی گرامی

لطفاً جهت دریافت کارت دانشجویی بین المللی، مقررات زیر را در نظر داشته باشید:

۱ – کارت دانشجویی بین المللی، صرفاً برای دانشجویان در حال تحصیل صادر می شود. لذا در صورتی که فارغ التحصیل شده اید، از ثبت نام جداً خودداری نمایید.

۲ – مدارک ارسالی شما در قالب کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل، به صورت دوره ای مورد استعلام قرار می گیرد. در صورت هرگونه جعل مدارک، مراتب به دانشگاه و مراجع قضایی گزارش خواهد شد.

۳ – با توجه به پروسه های صدور کارت، فرایند این کار حدود ۱۴ روز زمان خواهد برد و پس از صادر شدن، کارت به نشانی شما ارسال می گردد.

در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی، از تماس با ما دریغ نکنید.

برگشت به بالا