رفتن به محتوای اصلی
دانشگاه صنعتی سهند تبریز
0
تعداد دانشجویان
0
تعداد هیات علمی

اطلاعات تماس دانشگاه صنعتی سهند تبریز

آرم دانشگاه صنعتی سهند تبریز

بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون ۳۲۵۶ مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.دانشگاه صنعتی سهند صاحب امتیاز و ناشر ۱ مجله تخصصی است و تا کنون ۴ همایش توسط دانشگاه صنعتی سهند برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون ۴۱۱۰ مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه صنعتی سهند را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال ۱۳۹۷ پژوهشگران دانشگاه صنعتی سهند بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «شبیه سازی» و «جذب سطحی» منتشر نموده اند.

سال تاسیس: ۱۳۶۹

رئیس فعلی: دکتر احمدرضا مصطفی قره باغی

 

برگشت به بالا