رفتن به محتوای اصلی
جذب استعداد درخشان

جذب دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه تربیت مدرس

جذب دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه تربیت مدرس؛ دکتر احمدی رئیس دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد: سال تحصیلی جدید استعدادهای درخشان دانشگاهی بدون آزمون وارد دانشگاه شدند. جذب دانشجویان استعداد درخشان رئیس دانشگاه تربیت مدرس در ادامه گفت: با توجه به…

ادامه مطلب
برگشت به بالا