رفتن به محتوای اصلی
آیین‌نامه انجمن‌های علمی دانشجویی

آیین‌نامه انجمن‌های علمی دانشجویی (مصوب ۱۳۹۹)

این آیین‌نامه (آیین‌نامه انجمن‌های علمی دانشجویی) در اجرای بند ۷ و ۸ قسمت ب ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوّب 18/۵/1383 مبنی‌بر تأسیس و حمایت از انجمن‌های علمی دانشجویی و همچنین، اقدامات ۲…

ادامه مطلب
برگشت به بالا