رفتن به محتوای اصلی

در این بخش، کتاب‌‌های الکترونیک منتشر شده توسط سازمان یا سودمند برای دانشگاهیان، قرار گرفته است. این کتاب‌ها در زمینه علمی، دانشجویی، سلامت و … مورد تدوین قرار گرفته‌اند.

پیشگیری از ویروس کرونا

کتاب پیشگیری از ویروس کرونا

کتابچه معرفی سازمان بین‌المللی دانشگاهیان

کتابچه سازمان بین‌المللی دانشگاهیان

کتابچه زیست دانشجویی در تهران

زیست دانشجویی در تهران

کتاب درآمدی بر روش پژوهش علمی (به نگارش دکتر علی اصغر پورعزت)

درآمدی بر روش پژوهش علمی

کتاب منطق دوم نظری

کتاب فلسفه دوم نظری

کتاب اقتصاد دوم نظری

کتاب روانشناسی سوم نظری

کتاب تاریخ ایران و جهان باستان

تاریخ هنر جهان

کتاب تفکر و سواد رسانه ای

پایه و اصول صفحه آرایی

راهنمای گردشگری ریلی ایران

برگشت به بالا