رفتن به محتوای اصلی
ساختمان دانشگاه علوم و فنون خرمشهر
0
تعداد دانشجویان
0
تعداد هیات علمی

اطلاعات تماس دانشگاه علوم و فنون دریایی

آدرس: ایران، خرمشهر، بلوار علی ابن ابیطالب، دانشگاه علوم و فنون دریایی

تلفن: ۵۳۵۳۳۳۲۱-۰۶۱

کد پستی: : ۶۴۱۹۹-۳۴۶۱۹

صندوق پستی: ۶۶۹

لوگو علوم و فنون خرمشهر

باشند دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر یک دانشگاه دولتی می باشد.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون ۹۱۳ مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر صاحب امتیاز و ناشر ۱ مجله تخصصی است و تا کنون ۲ همایش توسط دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون ۹۳ مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال ۱۳۹۷ پژوهشگران دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «سنتز» و «رشد اقتصادی» منتشر نموده اند.

سال تاسیس: ۱۳۵۵

رئیس فعلی: دکتر منصور زراء نژاد

برگشت به بالا