رفتن به محتوای اصلی
بخشودگی جرایم تامین اجتماعی

بخشودگی جرایم تامین اجتماعی

به گفته مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران، بخشودگی جرایم تامین اجتماعی با هدف نیل به رونق تولید در سال جاری انجام شده است. کارفرمایان می توانند نسبت به 100% برخورداری از بخشودگی جرایم بهره مند شوند. جزئیات طرح بخشودگی جرایم…

ادامه مطلب
تامین اجتماعی فرانسه

نظام تأمین اجتماعی در فرانسه

تأمین اجتماعی فرانسه - ‌ ‌‌‌فـصلنامه‌ تأمین اجتماعی، شماره 25، صص 44-5. 1385نیک گهر،عبدالحسین 1 - مقدمه 1-1- طـرح تأمین اجتماعی فرانسه در بحبوحهء جنگ جهانی دوم با گزارش بووریچ‌ نظریهء عمومی کامل حمایت اجتماعی که‌ تأمین اجتماعی را به‌…

ادامه مطلب
نظام چند لایه تامین اجتماعی

‌ ‌‌‌مـبانی‌ نظام چند لایه تأمین اجتماعی

شناسنامه مقاله مقاله: نظام چند لایه تأمین اجتماعینویسنده: پروین حیدری شیخ طبقی کار و جامعه ، شماره 130 و 131، صص 40-21 چکیده مقاله: نظام چند لایه تأمین اجتماعی . نظام بازنشستگی‌ کـشوری‌ در‌ ایـران از سـاده‌ترین نظام‌های عملیاتی بازنشستگی…

ادامه مطلب
گسترش تامین اجتماعی

گسترش تامین اجتماعی: سیاست هایی برای کشورهای در حال توسعه

شناسنامه مقاله مقاله: گسترش تامین اجتماعی - مجله کار و جامعه » اردیبهشت و خرداد 1385 - شماره 71 و 72 مترجم:رؤیا مرادیصص 83 تا 85 مقدمه گسترش تامین اجتماعی : امروزه‌ یـکی‌ از‌ مـشکلات مـهم و جهانی‌ تأمین اجتماعی…

ادامه مطلب
تامین اجتماعی در آلمان

تامین اجتماعی در آلمان

تاریخ کشورهای اروپایی از ابتدای صنعتی‌ شدن در‌ قرن‌ نوزدهم‌ تاکنون انـباشته از مـقابله‌ اتـحادیه‌های تجاری،مؤسسین شرکت‌ها و احزاب سیاسی پیرامون وضع قوانینی است که‌‌ بتواند زندگی مناسبی را برای انـسان ها در هنگام‌ بیماری، از کار افتادگی، بیکاری‌ و…

ادامه مطلب
نقش تامین اجتماعی در کاهش فقر

نقش تأمین اجتماعی در کاهش فقر

شناسنامه مقاله نقش تأمین اجتماعی در کاهش فقر مقاله نقش تأمین اجتماعی در کاهش فقر ؛ نویسنده: اسماعیل رمضان پور؛ مجله اقتصادی، 1381، شماره 9، صص 3 تا 12 چکیده در دو دههء اخیر،به دنبال افزایش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی…

ادامه مطلب
تامین اجتماعی در جهان

‌ ‌‌‌ارتقاء‌ تامین اجتماعی در جهان

شناسنامه مقاله نـویسنده:رودی مک کینون مترجم:فرشته پناهی کار و جامعه، شماره 66، 1384، صص 67 تا 78 مقدمه تامین اجتماعی در جهان تامین اجتماعی در جهان . در این زمان که تاکید بیشتری برروی ارزش‌ همکاری گذارده مـی‌شود،مقاله حاضر در…

ادامه مطلب
دولت الکترونیکی در سازمان تأمین اجتماعی

دولت الکترونیکی در سازمان تأمین اجتماعی

شناسنامه مقاله مقاله: دولت الکترونیکی در سازمان تأمین اجتماعینوشته: رامین رهنمونمجله تامین اجتماعی؛ شماره 21، تابستان 1384، صص 178-165. چکیده مقاله برای بررسی فرآیند اتومایسون در سازمان تأمین اجتماعی و تکوین و تحقیق بحث دولت الکترونیکی در این سازمان ،…

ادامه مطلب
انجمن بین المللی تامین اجتماعی

انجمن بین المللی تأمین اجتماعی

شناسنامه مقاله مترجم: پگاه فرزین پورمجله تامین اجتماعی، شماره 10، پاییز 1380، صص 290-279 مقدمه سه ربع قرن از تأسیس و آغاز‌ بـه‌ کـار‌"انجمن بین المللی تأمین اجتماعی"(ایسا) سپری شده‌ است، نهادی صاحب نام و وزن در عرصه بین‌المللی‌ تأمین…

ادامه مطلب
طرحی نو برای تامین اجتماعی

ترجمه مقاله طرحی نو برای تأمین اجتماعی

شناسنامه مقاله طرحی نو برای تأمین اجتماعی مترجم : شادروح،علینویسنده : دالمر - دی . هاسکینزمجله تامین اجتماعی، شماره 2، پاییز 1378، صص 216-201 چکیده مقاله طرحی نو برای تأمین اجتماعی در این مقاله با اشاره طرحی نو برای تأمین…

ادامه مطلب
برگشت به بالا