رفتن به محتوای اصلی
سر در نوشیروانی
0
تعداد دانشجویان
0
تعداد هیات علمی

اطلاعات تماس دانشگاه صنعتی نوشیروانی

66

بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون ۵۰۹۵ مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل صاحب امتیاز و ناشر ۲ مجله تخصصی است و تا کنون ۶ همایش توسط دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون ۴۵۹۹ مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال ۱۳۹۷ پژوهشگران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «انتقال حرارت» و «جذب سطحی» منتشر نموده اند.

سال تاسیس: ۱۳۵۰

رئیس فعلی:  دکتر جواد واثقی امیری

 

برگشت به بالا