رفتن به محتوای اصلی
سر در دانشگاه شهرکرد
0
تعداد دانشجویان
0
تعداد هیات علمی

اطلاعات تماس دانشگاه شهرکرد

48

مطابق بررسی های صورت گرفته دانشگاه شهرکرد تاکنون ۵۴۸۹ مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.دانشگاه شهرکرد صاحب امتیاز و ناشر ۴ مجله تخصصی بوده و تا کنون ۱۰ همایش توسط دانشگاه شهرکرد برگزار گردیده است. علاوه بر این تاکنون ۶۳۱۵ مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز منتشر شده است. جزییات بیشتر از دانشگاه شهرکرد را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال ۱۳۹۷ پژوهشگران دانشگاه شهرکرد بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «تنش خشکی» و «پساب» منتشر نموده اند.

سال تاسیس: ۱۳۵۶

رئیس فعلی: دکتر سعید کریمی

برگشت به بالا