ارزیابی فعالیت های منابع انسانی

پرسشنامه ارزیابی فعالیت‌های منابع انسانی در شرایط کرونایی

لطفاً با دقت به پرسش‌های زیر پاسخ دهید

مرحله 1 از 8

12%
  • به نام خدا . دانشگاه تهران از منظر مسئولیت اجتماعی خود به ارزیابی اقدامات منابع انسانی شرکت های ایرانی مبادرت کرده است. از این رو، این پرسشنامه تلاش می‌کند وضعیت آن سازمان را سنجش و متناسب با آن، توصیه‌هایی برای پیشبرد منابع انسانی پیشنهاد دهد.

    شما با پاسخ دادن به آن، می‌توانید به انجام تحقیق و استفاده از نتایج آن برای کمک به بهبود مدیریت منابعی انسانی در پاندمی کرونا کمک کنید.

    پیشاپیش از وقتی که برای پاسخ دادن صرف می‌کنید سپاس‌گزارم. نتایج تحقیق برای مدیران منابع انسانی که ایمیل خود را در انتهای این پرسشنامه درج کنند ارسال خواهد شد.

  • 1 - الزامات دورکاری در شرایط شیوع ویروس کرونا

  • (امکان انتخاب چند گزینه با فشار دادن دکمه Ctrl وجود دارد)
  • (امکان انتخاب چند گزینه با فشار دادن دکمه Ctrl وجود دارد)
  • (امکان انتخاب چند گزینه با فشار دادن دکمه Ctrl وجود دارد)
  • (امکان انتخاب چند گزینه با فشار دادن دکمه Ctrl وجود دارد)