رفتن به محتوای اصلی
دانشگاه ایلام
دانشگاه ایلام

دانشگاه ایلام در سال ۱۳۵۵ به عنوان یکی از دانشکده‌های دانشگاه رازی کرمانشاه آغاز به کار کرد و در سال ۷۱ مستقل شده و به دانشگاه ارتقاء یافت.

این دانشگاه در حال حاضر شامل هفت دانشکده نفت و گاز، کشاورزی، ادبیات و علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه، پیرادامپزشکی و الهیات است.

شایان ذکر است در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ چهار رشته جدید شامل مهندسی زیست فناوری (بیوتکنولوژی)، مهندسی نفت، کارشناسی ارشد مطالعات عراق و کارشناسی تاریخ به رشته‌های این دانشگاه افزوده خواهد شد.

همچنین در حال حاضر، ۶۰ نفر از دانشجویان بین‌المللی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

سال تاسیس: ۱۳۷۱

رئیس فعلی: دکتر محمد علی اکبری

رشته های دانشگاه ایلام

کد رشته دانشگاهنوع دورهنام گرایشنوع آموزشظرفیت
10097روزانهریاضیات و کاربردهابا آزمون25
10098روزانهعلوم و مهندسی آببا آزمون25
10099روزانهفیزیکبا آزمون35
10100روزانهمهندسی برقبا آزمون25
10101روزانهمهندسی شیمیبا آزمون25
10102روزانهمهندسی عمرانبا آزمون25
10103روزانهمهندسی کامپیوتربا آزمون25
10104روزانهمهندسی معماریبا آزمون20
10105روزانهمهندسی مکانیکبا آزمون25
10106روزانهمهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)با آزمون25
22599روزانهعلوم اقتصادیبا آزمون2
22600روزانهحسابداریبا آزمون2
22601روزانهمدیریت بازرگانیبا آزمون2
10107نوبت دومعلوم و مهندسی آببا آزمون15
10108نوبت دوممهندسی برقبا آزمون10
10109نوبت دوممهندسی شیمیبا آزمون10
10110نوبت دوممهندسی عمرانبا آزمون10
10111نوبت دوممهندسی کامپیوتربا آزمون15
10112نوبت دوممهندسی معماریبا آزمون10
10113نوبت دوممهندسی مکانیکبا آزمون10
10114نوبت دوممهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)با آزمون15
22602نوبت دومعلوم اقتصادیبا آزمون2
22603نوبت دومحسابداریبا آزمون2
22604نوبت دوممدیریت بازرگانیبا آزمون2
10115روزانهکاردانی تکنولوژی ماشینهای کشاورزیصرفا با سوابق تحصیلی35
10116نوبت دومریاضیات و کاربردهاصرفا با سوابق تحصیلی15
10117نوبت دومفیزیکصرفا با سوابق تحصیلی15
22605نوبت دومعلوم ورزشیصرفا با سوابق تحصیلی2
12706روزانهمهندسی برقبا آزمون4
12707روزانهمهندسی شیمیبا آزمون4
12708روزانهمهندسی عمرانبا آزمون10
12709روزانهمهندسی کامپیوتربا آزمون12
12710روزانهمهندسی معماریبا آزمون12
برگشت به بالا