رفتن به محتوای اصلی

اداره کل دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حمایت از سازمان بین المللی دانشگاهیان، نسبت به تخصیص یارانه ای جهت عضویت دانشجویان بین المللی اقدام کرد.

برگشت به بالا