رفتن به محتوای اصلی

سازمان امور دانشجویان کشور در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد. این سازمان با ادغام صندوق رفاه دانشجویی، معاونت دانشجویی وزارت علوم، فدراسیون ورزشی دانشجویان و پژوهشگاه تربیت بدنی تشکیل شد. هم‌اکنون ریاست این سازمان بر عهده دکتر مجتبی صدیقی است.

اداره کل دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حمایت از سازمان بین‌المللی دانشگاهیان، نسبت به تخصیص یارانه ای جهت عضویت دانشجویان بین‌المللی اقدام کرد.

برگشت به بالا