رفتن به محتوای اصلی
دانشگاه هنر شیراز
0
تعداد دانشجویان
0
تعداد هیات علمی

اطلاعات تماس دانشگاه هنر شیراز

آرم دانشگاه هنر شیراز

.بر اساس تحلیل‌های انجام شده این مرکز تاکنون ۴۴ مقاله علمی در نشریات و همایش‌های داخلی منتشر نموده است.استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه هنر شیراز را می‌توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال ۱۳۹۷ پژوهشگران دانشگاه هنر شیراز بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه‌های «گردشگری» و «منظر زیارتی» منتشر نموده‌اند.

سال تاسیس: ۱۳۸۸

رئیس فعلی: دکتر محمدرضا مغاره

برگشت به بالا