رفتن به محتوای اصلی
دفترچه‌های قدیمی تامین اجتماعی

ابطال دفترچه‌های قدیمی تامین اجتماعی

بهروز کریمی: تدابیری اتخاذ گردیده است که در صورت تعویض دفترچه درمانی تامین اجتماعی، نسخ قبلی اعتبار خود را از دست خواهند داد، چراکه احتمال سوء استفاده از نسخ خام دفترچه‌های قدیمی تامین اجتماعی تعویضی، سرقتی یا مفقودی وجود دارد.…

ادامه مطلب
دفترچه های تامین اجتماعی

دفترچه های تامین اجتماعی در مراکز ملکی حذف شدند

مهدی درخشان معاون درمان سازمان تامین اجتماعی از حذف 100 درصدی دفترچه های تامین اجتماعی در مراکز ملکی این سازمان خبر داد. وی افزود: افراد با ارائه شماره ملی می‌توانند نسبت به دریافت خدمات درمانی در این مراکز اقدام نمایند.…

ادامه مطلب
دفترچه تامین اجتماعی

دفترچه تامین اجتماعی

دفترچه تامین اجتماعی به صورت فیزیکی، از اسفند 1399 دیگر صادر نمی‌شود. افراد تحت پوشش درمان این سازمان، می‌توانند نسخ خود را به صورت الکترونیکی دریافت کرده و با مراجعه به مراکز طرف قرارداد، خدمات درمانی خود را دریافت کنند.…

ادامه مطلب
برگشت به بالا