رفتن به محتوای اصلی
معرفی و انتخاب رشته هوشبری

معرفی و انتخاب رشته هوشبری

اولین نکته که باید به آن اشاره کرد این است که کارشناسی هوشبری با بیهوشی کاملا متفاوت است. بیهوشی از رشته های تخصصی پزشکی است؛ اما هوشبری یکی از دوره‏ های آموزش عالی از شاخه‏ های پیراپزشکی است که آموزش های لازم را جهت کمک به متخصص بیهوشی در اتاق عمل کسب می کند. جهت انتخاب رشته هوشبری نکات زیر را مد نظر خود داشته باشید. رشته هوشبری ظرفیت و طرفداران زیادی در انتخاب رشته تجربی دارد.

معرفی رشته

با توجه به این نکته که تعداد عمل های جراحی در کشور بسیار بالا است، نیاز به تربیت نیروهای کاردان و کارشناس در این زمینه جهت تسهیل امر بیهوشی و موارد دیگر وجود دارد. فارغ التحصیلان هوشبری باید قادر به شناساییی دستگاه‌های اندازه گیری گازهای خون و تنظیم آنها، شناسایی دستگاه های مختلف بیهوشی در اتاق عمل، استریل کردن دستگاه ها، بیهوش کردن بیمار زیر نظر متخصص و مراقبت های قلبی و تنفسی از او، احیای قلبی- ریوی، انجام دادن بی حسی ناحیه ای، پرستاری در موارد بالینی و … را باشند.

وظایف فارغ التحصیلان این رشته

 • شناخت وضعیت عمومی بیمار و اقدامات مراقبتی قبل از بیهوشی
 • مراقبت از بیمار در حین بیهوشی
 • مراقبت از بیماران بعد از بیهوشی
 • نقش مراقبتی در سرویس درد حاد
 • نقش ارتباطی

مشخصات دوره رشته

دروس این رشته به صورت تئوری، عملی و کار آموزی در عرصه است. طول دوره کارشناسی هوشبری حدود ۴ سال بوده و دارای ۱۳۴ واحد درسی است که ۲۶ واحد به دروس عمومی، ۴۱ واحد به دروس پایه، ۳۳ واحد به دروس اختصاصی، ۱۸ واحد به دروس کارآموزی و ۱۶ واحد به دروس کارآموزی در عرصه اختصاص می یابد.

دروس رشته

 • جمعیت شناسی
 • آناتومی
 • اصطلاحات هوشبری
 • اصول پرستاری
 • اصول مراقبت های ویژه
 • بیماری شناسی
 • تربیت بدنی
 • تنظیم خانواده
 • رفتار در اتاق عمل
 • روش احیاء قلبی و ریوی
 • روش بیهوشی
 • فارماکولوژی
 • فیزیولوژی
 • فیزیک
 • معرفی بیمار
 • میکروب شناسی
 • کارآموزی در عرصه

ادامه تحصیل در این رشته

فارغ التحصیلان این رشته برای ادامه تحصیل می توانند در رشته هایی غیر از این هوشبری امکان آن وجود ندارد از جمله ارشد اتاق عمل، آموزش بهداشت، علوم تغذیه، فیزیولوژی، علوم تشریحی و .. به کسب دانش و مهارت بپردازند.

دوره ی طرح

 هوشبری هم جزو رشته های است که طرح اجباری داشته و دانشجویان پس از گذراندن دوران تحصیل حدود ۲ سال وارد دوره طرح می شوند.

آینده شغلی

با توجه به ظرفیت دانشگاهی و نیازهای شغلی، فارغ التحصیلان این رشته در مقایسه با پرستاری و یا اتاق عمل فرصت کار خیلی خوبی ندارند زیرا جذب کارشناس هوشبری محدود است. در واقع فرصت شغلی ارتباط نزدیکی با تعداد اتاق عمل بیمارستان ها دارد و همچنین فارغ التحصیلان قادر به تاسیس مرکز خصوصی نیز نیستند. اما مزیت این رشته نداشتن شیفت های شب طاقت فرسا است.

انتخاب رشته هوشبری

رتبه کشوریرتبه منطقهمنطقهدانشگاهدوره
51921631منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکي تهران روزانه
61191221منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکي تبريز روزانه
79753876منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس روزانه
81493952منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي تهران روزانه
83194024منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي تهران روزانه
84232569منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکي تهران روزانه
87404223منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي تبريز روزانه
89154318منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي روزانه
92922817منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکي تهران روزانه
97202945منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان روزانه
97382948منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکي تبريز روزانه
99812152منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي روزانه
100012155منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکي شيراز روزانه
104155002منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي تهران روزانه
105025045منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي روزانه
105793190منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکي تبريز روزانه
107803249منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکي ايران روزانه
108065187منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت روزانه
114915525منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي ايران روزانه
121843647منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکي تهران روزانه
121845846منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري روزانه
121982694منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکي ايران روزانه
131576300منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل روزانه
132192969منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکي ايران روزانه
135106451منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي ايران روزانه
136166495منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان روزانه
136333078منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکي يزد روزانه
136336503منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه روزانه
140506682منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي يزد روزانه
141464187منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکي ايران روزانه
141604192منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان روزانه
143546824منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي کرمان روزانه
143883293منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکي شيراز روزانه
145556915منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي تبريز روزانه
148877063منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي شيراز روزانه
150314420منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکي تبريز روزانه
150534424منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي روزانه
154333604منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکي قم روزانه
154587319منطقه 2 دانشکده علوم پزشکي خمين روزانه
158257493منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج روزانه
158957529منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي کاشان روزانه
163837737منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه روزانه
166464855منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکي ايران روزانه
166464855منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکي شيراز روزانه
167244875منطقه 1 دانشکده علوم پزشکي نيشابور روزانه
167547909منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه روزانه
167734890منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکي شيراز روزانه
167904896منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکي شيراز روزانه
169377992منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج روزانه
171688101منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان روزانه
172145007منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکي تبريز روزانه
172838151منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي همدان روزانه
173248170منطقه 2 دانشکده علوم پزشکي ساوه روزانه
173458179منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي کاشان روزانه
174904168منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي روزانه
176424201منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي روزانه
177058339منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان روزانه
177988377منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند روزانه
184948691منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي کرمان پرديس خودگردان
185508715منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان روزانه
186398754منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي روزانه
186394470منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکي زنجان روزانه
186798768منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج روزانه
188188832منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي روزانه
189225494منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکي قزوين روزانه
190284580منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکي شيراز روزانه
190288926منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي اروميه روزانه
191989005منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي تبريز روزانه
193695617منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان روزانه
194259116منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز روزانه
194259116منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي بابل روزانه
197415712منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان روزانه
199059337منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز روزانه
201279444منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان روزانه
201484876منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکي شيراز روزانه
204015877منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکي يزد روزانه
205099611منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي ايران روزانه
207509717منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي کرمان روزانه
207935080منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج روزانه
208369751منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي يزد روزانه
210226050منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکي فسا روزانه
210539849منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان روزانه
212919965منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان روزانه
213389986منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي يزد روزانه
2144610033منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي کاشان روزانه
2150610057منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي يزد روزانه
216445296منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه ظرفيت مازاد
217185315منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکي قزوين روزانه
218616289منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکي اروميه روزانه
220066335منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند روزانه
2223010382منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي همدان روزانه
223845506منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکي شيراز روزانه
2242910470منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج روزانه
225176463منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر روزانه
226416502منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج ظرفيت مازاد
2269210581منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي بابل روزانه
229025658منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکي تهران روزانه
229476587منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج روزانه
229936598منطقه 1 دانشگاه علوم پزشکي کاشان روزانه
2309710752منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج ظرفيت مازاد
2319910796منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي يزد روزانه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برگشت به بالا