رفتن به محتوای اصلی
نظام چند لایه تامین اجتماعی

‌ ‌‌‌مـبانی‌ نظام چند لایه تأمین اجتماعی

شناسنامه مقاله مقاله: نظام چند لایه تأمین اجتماعینویسنده: پروین حیدری شیخ طبقی کار و جامعه ، شماره 130 و 131، صص 40-21 چکیده مقاله: نظام چند لایه تأمین اجتماعی . نظام بازنشستگی‌ کـشوری‌ در‌ ایـران از سـاده‌ترین نظام‌های عملیاتی بازنشستگی…

ادامه مطلب
گسترش تامین اجتماعی

گسترش تامین اجتماعی: سیاست هایی برای کشورهای در حال توسعه

شناسنامه مقاله مقاله: گسترش تامین اجتماعی - مجله کار و جامعه » اردیبهشت و خرداد 1385 - شماره 71 و 72 مترجم:رؤیا مرادیصص 83 تا 85 مقدمه گسترش تامین اجتماعی : امروزه‌ یـکی‌ از‌ مـشکلات مـهم و جهانی‌ تأمین اجتماعی…

ادامه مطلب

آغاز ساخت پروژه خوابگاه ۳۵۰ نفری

توجه به اینکه ظرفیت پذیرش دانشگاه علم و صنعت مازاد بر پیش‌بینی انجام شده در دانشگاه اتفاق افتاده است. بنابراین با مشکلاتی در زمینه تامین خوابگاه‌های دانشجویان مواجه شدیم که این مشکل در تامین خوابگاه دختران با اختصاص خوابگاهی در…

ادامه مطلب
برگشت به بالا