رفتن به محتوای اصلی

تمدید مهلت جشنواره بین المللی دانشجویی سیمرغ

برای دومین بار مهلت ارسال آثار به دبیرخانه دهمین جشنواره بین المللی‌ دانشجویی سیمرغ تمدید گردید. این مهلت تا تاریخ 28 اردیبهشت ماه سال 98 تمدید گردید تا همه آثار شرکت‌ کنندگان که نتوانسته بودند آثار خود را ارسال کنند،…

ادامه مطلب
انتخاب رشته دوره متوسطه

‌ ‌‌‌انگیزه‌های‌ انتخاب رشته تحصیلی دوره متوسطه

دکتر غلامعلی سرمد - انگیزه های انتخاب رشته تحصیلی دوره متوسطه مطالعه موردی در شهرستان خمین‌ و مـنطقه‌ 4 تـهران‌ مـقدمه به‌طوری که می‌دانیم،هرکس در ساعات بیداری دست به انتخابهایی می‌زند که به‌طور کلی‌ می‌توان ایـن انتخابها را تحت تأثیر…

ادامه مطلب
تامین اجتماعی فرانسه

نظام تأمین اجتماعی در فرانسه

تأمین اجتماعی فرانسه - ‌ ‌‌‌فـصلنامه‌ تأمین اجتماعی، شماره 25، صص 44-5. 1385نیک گهر،عبدالحسین 1 - مقدمه 1-1- طـرح تأمین اجتماعی فرانسه در بحبوحهء جنگ جهانی دوم با گزارش بووریچ‌ نظریهء عمومی کامل حمایت اجتماعی که‌ تأمین اجتماعی را به‌…

ادامه مطلب
برگشت به بالا