رفتن به محتوای اصلی

تمدید مهلت جشنواره بین المللی دانشجویی سیمرغ

برای دومین بار مهلت ارسال آثار به دبیرخانه دهمین جشنواره بین المللی‌ دانشجویی سیمرغ تمدید گردید. تا تاریخ 28 اردیبهشت ماه 98 تمدید گردید تا همه آثار شرکت‌کنندگان به جشنواره برسد. قابل ذکر است که این فرصت دیگر تمدید نخواهد…

ادامه مطلب
انتخاب رشته دوره متوسطه

‌ ‌‌‌انگیزه‌های‌ انتخاب رشته تحصیلی دوره متوسطه

دکتر غلامعلی سرمد مطالعه موردی در شهرستان خمین‌ و مـنطقه‌ 4 تـهران‌ مـقدمه به‌طوری که می‌دانیم،هرکس در ساعات بیداری دست به انتخابهایی می‌زند که به‌طور کلی‌ می‌توان ایـن انتخابها را تحت تأثیر دو عامل زیر تقسیم‌بندی کرد: 1.انتخابهایی که‌ از…

ادامه مطلب
تامین اجتماعی فرانسه

نظام تأمین اجتماعی در فرانسه

‌ ‌‌‌فـصلنامه‌ تأمین اجتماعی، شماره 25، صص 44-5. 1385نیک گهر،عبدالحسین 1 - مقدمه 1-1- طـرح تأمین‌ اجتماعی‌ فرانسه در بحبوحهء جنگ جهانی دوم با گزارش بووریچ‌ نظریهء عمومی کامل حمایت اجتماعی که‌ تأمین اجتماعی را به‌ همهء‌ شهروندان‌ تعمیم می‌دهد،در…

ادامه مطلب
برگشت به بالا