رفتن به محتوای اصلی
خوابگاه‌های فرسوده

خوابگاه‌های فرسوده و غیرقابل استفاده علوم پزشکی

خوابگاه‌های فرسوده و غیرقابل استفاده علوم پزشکی؛ موضوع مهم و اساسی برای دانشجویان PH.D خوابگاه است. 31 درصد از خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی فرسوده و غیرقابل استاده است. حدود 43 درصد از خوابگاه‌ها در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی به تعمیرات…

ادامه مطلب
برگشت به بالا