رفتن به محتوای اصلی
دانشگاه هنر اصفهان
0
تعداد دانشجویان
0
تعداد هیات علمی

اطلاعات تماس دانشگاه هنر اصفهان

آرم دانشگاه هنر اصفهان

.بر اساس تحلیل‌های انجام شده این مرکز تاکنون ۱۸۵۲ مقاله علمی در نشریات و همایش‌های داخلی منتشر نموده است.دانشگاه هنر اصفهان صاحب امتیاز و ناشر ۳ مجله تخصصی است و تا کنون ۲ همایش توسط دانشگاه هنر اصفهان برگزار شده است. استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه هنر اصفهان را می‌توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال ۱۳۹۷ پژوهشگران دانشگاه هنر اصفهان بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه‌های «شهر اصفهان» و «اصفهان» منتشر نموده‌اند.

سال تاسیس: ۱۳۵۵

رئیس فعلی: دکتر مصطفی کیانی

برگشت به بالا