رفتن به محتوای اصلی
487مین کنفرانس بین المللی اقتصاد و حسابداری در ژاپن

۴۸۷th کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و حسابداری

درباره کنفرانس این گزارش در مورد 487th کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و حسابداری است. 487th کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و حسابداری در ماه جولای در شهر کوبه ژاپن برگزار خواهد شد.این کنفرانس برای گرداوری دانشجویان و کارشناسان صنعتی که در زمینه فن…

ادامه مطلب
629 امین کنفرانس بین المللی حسابداری و مالی در ترکیه

۶۲۹th کنفرانس بین‌المللی تحقیقات اقتصادی

درباره کنفرانس این گزارش در مورد 629th کنفرانس بین‌المللی تحقیقات اقتصادی است. 629th کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و امور مالی (ICEFR) یک رویداد معتبر است که باانگیزه ایجاد یک پلت فرم بین‌المللی عالی برای دانشگاهیان، پژوهشگران، مهندسین،شرکت‌کنندگان صنعتی و دانشجویان در…

ادامه مطلب
620 امین کنفرانس بین المللی حسابداری و مالی

۶۲۰th کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مالی

درباره کنفرانس این گزارش در مورد 620th کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مالی است. 620th کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مالی باهدف ارائه جدیدترین تحقیقات قرار است در روزهای ششم وهفتم جولای ۲۰۱۹ در Phuket، تایلند برگزار شود. این کنفرانس مناسب برای…

ادامه مطلب
کنفرانس بین المللی اقتصاد و تحقیقات تجاری

۶۳۱st کنفرانس بین‌المللی تحقیقات تجاری

درباره کنفرانس این گزارش در مورد 631st کنفرانس بین‌المللی تحقیقات تجاری است. 631st کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و تحقیقات تجاری (ICEBR-2019) یک رویداد معتبر است که با انگیزه ارائه یک پلت فرم بین‌المللی عالی برای دانشگاهیان، محققان، مهندسان، شرکت‌کنندگان در صنعت…

ادامه مطلب
486 امین کنفرانس بین المللی اقتصاد مالی و حسابداری

۴۸۶th کنفرانس بین‌المللی اقتصاد مالی

درباره کنفرانس این گزارش در مورد 486th کنفرانس بین‌المللی اقتصاد مالی است. 486th کنفرانس بین‌المللی اقتصاد مالی و حسابداری (ICEFA) در روزهای ششم و هفتم جولای ۲۰۱۹ در ملبورن استرالیا برگزار خواهد شد. هدف، گردهم آوردن دانشگاهیان وکارشناسان صنعتی در…

ادامه مطلب
619th کنفرانس بین المللی حسابداری و مالی

۶۱۹th کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مالی

درباره کنفرانس این گزارش در مورد 619th کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مالی است . 619th کنفرانس بین‌المللی حسابداری و امور مالی (ICAF) باهدف ارائه تحقیقات جاری در آن منطقه انجام شد و قرار است در روزه‌ای پنجم -ششم ژوئیه ۲۰۱۹…

ادامه مطلب
628امین کنفرانس بین المللی تحقیقات اقتصادی و مالی

۶۲۸th کنفرانس بین‌المللی تحقیقات اقتصادی

درباره کنفرانس این گزارش در مورد 628th کنفرانس بین‌المللی تحقیقات اقتصادی است. 628th کنفرانس بین‌المللی تحقیقات اقتصادی و مالی (ICEFR) یک رویداد معتبر است که باانگیزه ایجاد یک پلت فرم بین‌المللی عالی برای دانشگاهیان، پژوهشگران، مهندسین،شرکت‌کنندگان صنعتی و دانشجویان در…

ادامه مطلب
645 امین کنفرانس بین المللی اقتصاد و علوم اجتماعی

۶۴۵th کنفرانس بین‌المللی در زمینه اقتصاد

درباره کنفرانس این گزارش در مورد 645th کنفرانس بین‌المللی در زمینه اقتصاد است. 645th کنفرانس بین‌المللی در زمینه اقتصاد و علوم اجتماعی با هدف ارائه تحقیقات جاری در آن منطقه است در چهارم جولای ۲۰۱۹ درKrakow لهستان برگزار می‌شود. ایده…

ادامه مطلب
630 امین کنفرانس بین المللی اقتصاد و تحقیقات مالی

۶۳۰th کنفرانس بین‌المللی تحقیقات تجاری

درباره کنفرانس این گزارش در مورد 630th کنفرانس بین‌المللی تحقیقات تجاری است. 630th کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و تحقیقات تجاری (ICEBR-2019) یک رویداد معتبر است که با انگیزه ارائه یک پلت فرم بین‌المللی عالی برای دانشگاهیان، محققان، مهندسان، شرکت‌کنندگان در صنعت…

ادامه مطلب
485 امین کنفرانس بین المللی اقتصادمالی و حسابداری

۴۸۵th کنفرانس بین‌المللی اقتصاد مالی

درباره کنفرانس 485th کنفرانس بین‌المللی اقتصاد مالی و حسابداری (ICEFA) چهارم جولای ۲۰۱۹ درهامبورگ آلمان برگزار خواهد شد. هدف، گردهم آوردن دانشگاهیان و کارشناسان صنعتی در زمینه تکنولوژی علم و مدیریت به یک انجمن مشترک است. تمامی مقالات ثبت‌شده توسط…

ادامه مطلب
برگشت به بالا