رفتن به محتوای اصلی
میزان اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی در سال ۹۹

میزان اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی در سال ۹۹

معاون دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان: اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی براساس مدت زمانی که دانشجویان از آن‌ها استفاده می‌نمایند، محاسبه خواهد شد.

اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی

الیاس منیری با اشاره به اعلام یکی از دانشگاه‌های کشور درخصوص محاسبه اجاره‌بهای یک ترم کامل درصورت اقامت در خوابگاه از ۱۷ خردادماه گفت: هیچ دانشگاهی دارای چنین قانونی نبوده و چنین قانونی هم نمی‌گذارد.

اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی3

منیری در ادامه افزود: قوانین و مقررات مربوط به اجاره‌بهای خوابگاه‌ها توسط صندوق رفاه دانشجویان تعیین می‌شود که مبلغ اجاره‌بها و قوانین آن از قبل ابلاغ گردیده است.

وی درخصوص چگونگی محاسبه میزان اجاره‌بهای خوابگاه‌ها توضیح داد: دانشجویان براساس مدتی که از خوابگاه استفاده می‌کنند، اجاره می‌پردازند و برای مدت زمانی که دانشجویان از خوابگاه استفاده نکرده‌اند، هیچ‌گونه مبلغی محاسبه نمی‌شود.

میزان اجاره‌بهای خوابگاه‌ها

صندوق رفاه دانشجویان در شهریورماه سال گذشته، نرخ اجاره‌بهای خوابگاه‌ها در سال تحصیلی جاری را به دانشگاه‌ها ابلاغ کرده است:

خوابگاه‌های سطح یک و دو

اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی2
 • خوابگاه‌های دارای اتاق یک و دو نفره ۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان
 • خوابگاه‌های سه و چهار نفره ۶۶ هزار تومان
 • خوابگاه‌های پنج و۶ نفره ۵۷ هزار و ۷۰۰ تومان
 • خوابگاه‌های هفت و هشت نفره ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان
 • خوابگاه‌های ۹ نفره و بیشتر ۴۶ هزار و ۲۰۰ تومان

خوابگاه‌های سطح سه

 • خوابگاه‌های دارای اتاق یک و دو نفره ۷۶ هزار و ۸۰۰ تومان
 • خوابگاه‌های سه و چهار نفره ۶۱ هزار و ۴۰۰ تومان
 • خوابگاه‌های پنج و ۶ نفره ۵۳ هزار و ۷۰۰ تومان
 • خوابگاه‌های هفت و هشت نفره ۴۶ هزار و ۱۰۰ تومان
 • خوابگاه‌های ۹ نفره و بیشتر ۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان

خوابگاه‌های سطح چهار

 • خوابگاه‌های دارای اتاق یک و دو نفره ۶۸ هزار و ۶۰۰ تومان
 • خوابگاه‌های سه و چهار نفره ۵۴ هزار و ۹۰۰ تومان
 • خوابگاه‌های پنج و ۶ نفره ۴۸ هزار تومان
 • خوابگاه‌های هفت و هشت نفره نیز ۴۱ هزار ۱۰۰ تومان
 • خوابگاه‌های ۹ نفره و بیشتر ۳۴ هزار و ۳۰۰ تومان

خوابگاه‌های نوبت دوم

اتاق‌های یک و دو نفره:

 • خوابگاه‌های سطح یک و دو ۱۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان
 • خوابگاه‌های سطح سه ۱۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان
 • خوابگاه‌های سطح چهار ۱۰۲ هزار و ۹۰۰ تومان

قیمت اتاق‌های سه و چهار نفره:

اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی1
 • خوابگاه‌های سطح یک و دو ۹۹ هزار تومان
 • سطح سه ۹۲ هزار و ۲۰۰ تومان
 • سطح چهار ۸۲ هزار و ۴۰۰ تومان

اتاق‌های پنج و شش نفره:

 • خوابگاه‌های سطح یک و دو  ۸۶ هزار و ۷۰۰ تومان
 • سطح سه ۸۰ هزار و ۷۰۰ تومان
 • سطح چهار ۷۲ هزار و ۱۰۰ تومان

اتاق‌های هفت و هشت نفره:

 • خوابگاه‌های سطح یک و دو ۷۴ هزار و ۳۰۰ تومان
 • سطح سه ۶۹ هزار و ۲۰۰ تومان
 • سطح چهار ۶۱ هزار و ۸۰۰ تومان

اتاق‌های ۹ نفر به بالا:

 • خوابگاه‌های سطح یک و دو ۶۱ هزار و ۹۰۰ تومان
 • سطح سه ۵۷ هزار و ۶۰۰ تومان
 • سطح چهار ۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان

اتاق متاهلان

 • اتاق‌های مستقل در خوابگاه‌های سطح یک و دو مبلغ ۱۶۵ هزار و ۱۰۰ تومان
 • سطح سه ۱۵۳ هزار و ۷۰۰ تومان
 • سطح چهار ۱۳۷ هزار و ۳۰۰ تومان

نوبت دوم و متاهل

 • اتاق‌های مستقل ۲۴۷ هزار و ۶۰۰ تومان
 • اتاق‌های مشترک ۱۷۳ هزار و ۳۰۰ تومان
 • اتاق‌های مستقل سطح سه ۲۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان
 • اتاق‌های مشترک سطح سه ۱۶۱ هزار و ۴۰۰ تومان
 • اتاق‌های مستقل سطح چهار ۲۰۵ هزار و ۹۰۰ تومان
 • اتاق‌های مشترک سطح چهار ۱۴۴ هزار و ۱۰۰ تومان

http://bp.swf.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا