رفتن به محتوای اصلی

دانشگاه های جامع وزارت علوم

دانشگاه های صنعتی

دانشگاه های علوم پزشکی

دانشگاه های هنر

در کشور ایران بیش از ۲۰۰۰ واحد دانشگاهی وجود دارد و حدود سه میلیون و پانصد هزار نفر دانشجو شاغل به تحصیل هستند. در این بخش، فهرست دانشگاه های ایران به تفکیک ماهیت آن ها درج شده است.

تمام دانشگاه ها

برگشت به بالا