رفتن به محتوای اصلی
اعلام نتایج انتخابات شورایاری تهران

اعلام نتایج انتخابات شورایاری تهران

به دنبال برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورایاری های شهر تهران، نتایج انتخابات شورایاری تهران از سوی ستاد انتخابات اعلام شد.

تعداد کاندیداها و محلات مشارکت کننده

در پنجمین دوره انتخابات شورایاری تهران تعداد ۱۲۳۰۰ نفر کاندیدا از مناطق ۲۲ گانه تهران و در قالب بیش از ۳۰۰ محله نامزد کرسی‌های شورایاری محلات خود شدند که از میان آن ها ۳۵۰۰ نفر انتخاب خواهند شد.

نخستین انتخابات تمام الکترونیک در ایران

انتخابات الکترونیکی

انتخابات شورایاری پنجم تهران به نوعی نخستی انتخابات تمام الکترونیک در ایران بود. در این انتخابات، افراد با در دست داشتن کارت ملی خود به شعب اخذ رای مراجعه کرده و پس از اسکن کارت ملی آن ها و تطبیق هویت رای دهنده با تصویر مندرج بر روی کارت، یک عدد کارت اخذ رای الکترونیک به وی داده می شد. سپس، فرد در پای دستگاه رای گیری الکترونیک قرار گرفته و نسبت به درج کد کاندیداهای خود اقدام می‌کند. با درج هر کد، نام و تصویر کاندیدا بر روی صفحه نمایش داده می‌شود. در مرحله پایانی، رای دهنده نسبت به تائید کاندیداها اقدام می‌کند و پرینت نام ها توسط صندوق الکترونیکی صادر شده و به صندوق انداخته می‌شود.

نتایج انتخابات شورایاری تهران به تفکیک مناطق

نقشه مناطق تهران

در این انتخابات، ۵۰۹۱۰۸ نفر شهروند تهرانی مشارکت داشتند. آمار مشارکت افراد به تفکیک مناطق و بر اساس فراوانی به ترتیب به شرح ذیل است:

 • منطقه ۴ شهرداری تهران: ۵۳۴۷۰
 • منطقه ۱۵ شهرداری تهران ۴۰۶۳۵
 • منطقه ۵ شهرداری تهران ۳۸۰۷۸
 • منطقه ۱۸ شهرداری تهران ۳۵۹۸۸
 • منطقه ۱۹ شهرداری تهران ۳۵۶۳۹
 • منطقه ۱۵ شهرداری تهران ۴۰۶۳۵
 • منطقه ۵ شهرداری تهران ۳۸۰۷۸
 • منطقه ۱۸ شهرداری تهران ۳۵۹۸۸
 • منطقه ۱۹ شهرداری تهران ۳۵۶۳۹
 • منطقه ۱ شهرداری تهران ۲۷۰۵۵
 • منطقه ۲ شهرداری تهران ۲۶۴۸۴
 • منطقه ۱۲ شهرداری تهران ۲۴۱۵۸
 • منطقه ۱۶ شهرداری تهران ۲۱۱۳۱
 • منطقه ۲۰ شهرداری تهران ۲۱۰۰۲
 • منطقه ۱۷ شهرداری تهران ۱۹۹۹۲
 • منطقه ۱۴ شهرداری تهران ۱۸۸۴۶
 • منطقه ۱۰ شهرداری تهران ۱۸۲۹۲
 • منطقه ۸ شهرداری تهران ۱۷۸۰۰
 • منطقه ۶ شهرداری تهران ۱۶۶۰۴
 • منطقه ۱۱ شهرداری تهران ۱۵۴۹۳
 • منطقه ۷ شهرداری تهران ۱۵۲۴۶
 • منطقه ۲۱ شهرداری تهران ۱۳۷۶۸
 • منطقه ۱۳ شهرداری تهران ۱۳۴۴۸
 • منطقه ۲۲ شهرداری تهران ۱۳۲۵۳
 • منطقه ۳ شهرداری تهران ۱۲۱۷۱
 • منطقه ۹ شهرداری تهران ۱۰۰۱۱

بر این اساس، بیشترین میزان مشارکت مناطق نسبت به جمعیت، در منطقه ۱۹ با %۱۴، منطقه ۱۲ با ۱۰% و منطقه ۱۸ با ۸٫۶۶% همراه بوده است.

برگزیدگان انتخابات در محلات مختلف

به گفته حناچی شهردار تهران، نتیجه انتخابات از ساعت ۲۴ روز جمعه اعلام خواهد شد. شایان ذکر است در دوره جدید، در هر محله تهران ۹ نفر عضو اصلی و ۴ نفر عضو علی‌البدل انتخاب خواهند شد.

نتایح انتخابات منطقه 1 شهرداری تهران

ردیفکد انتخاباتینامنام خانوادگیمنطقهمحلهتعداد آراوضعیت
1178سیدرضانوریمنطقه 1اراج555منتخب اصلی
2158جوادسلیمانی پوریامنطقه 1اراج467منتخب اصلی
3142مهدیجلوه قاضیانیمنطقه 1اراج444منتخب اصلی
4126مریمبابااحمدیمنطقه 1اراج443منتخب اصلی
5165سیمینعلائیمنطقه 1اراج436منتخب اصلی
6152فاطمهزاچکارمنطقه 1اراج429منتخب اصلی
7185مریمکاظمی سوراوجینیمنطقه 1اراج420منتخب اصلی
8157سعیدسلیمانیمنطقه 1اراج405منتخب اصلی
9128زهراپورحق گویمنطقه 1اراج368منتخب اصلی
10145مجیدچیذریمنطقه 1اراج343منتخب علی البدل
11146سیدمهدیحسینیمنطقه 1اراج343منتخب علی البدل
12127حسینباهری کیامنطقه 1اراج334منتخب علی البدل
13176حسیننورمنطقه 1اراج312منتخب علی البدل
1128حسنازگلیمنطقه 1ازگل402منتخب اصلی
2172زهراگل افشانیمنطقه 1ازگل368منتخب اصلی
3129مهدیازگلیمنطقه 1ازگل367منتخب اصلی
4181سیدکاظممیرغفاریمنطقه 1ازگل335منتخب اصلی
5159رضاسعادتیمنطقه 1ازگل332منتخب اصلی
6127محمدازگلیمنطقه 1ازگل332منتخب اصلی
7178رضامهدوی فرمنطقه 1ازگل328منتخب اصلی
8164رضاصیدمنطقه 1ازگل324منتخب اصلی
9125وحیداربابیمنطقه 1ازگل323منتخب اصلی
10169محمدقاسمیمنطقه 1ازگل317منتخب علی البدل
11126رضاازگلیمنطقه 1ازگل317منتخب علی البدل
12165اسمعیلعباسیمنطقه 1ازگل316منتخب علی البدل
13154سیدابوالفضلدلبریمنطقه 1ازگل313منتخب علی البدل
1154ابوالفضلربیعیمنطقه 1امامزاده قاسم284منتخب اصلی
2165میثمقادریمنطقه 1امامزاده قاسم227منتخب اصلی
3125علیرضااحیائیمنطقه 1امامزاده قاسم227منتخب اصلی
4169سیدبهروزمعصومیمنطقه 1امامزاده قاسم226منتخب اصلی
5174سیدابراهیمنورتجلیمنطقه 1امامزاده قاسم225منتخب اصلی
6164حمیدقادریمنطقه 1امامزاده قاسم213منتخب اصلی
7152فیروزخیری پویامنطقه 1امامزاده قاسم213منتخب اصلی
8156علیرضارسولیان بروجنیمنطقه 1امامزاده قاسم210منتخب اصلی
9141سیناایجادیمنطقه 1امامزاده قاسم180منتخب اصلی
10126محسناسفندیاریمنطقه 1امامزاده قاسم152منتخب علی البدل
11129امیرحسامالفتمنطقه 1امامزاده قاسم66منتخب علی البدل
12128امیرحسینالفتمنطقه 1امامزاده قاسم63منتخب علی البدل
13127مریمافشارمنطقه 1امامزاده قاسم63منتخب علی البدل
1175مریم الساداتمسعودیانمنطقه 1اوین202منتخب اصلی
2174سیدحسینمسعودیانمنطقه 1اوین187منتخب اصلی
3172علیرضازارعیمنطقه 1اوین184منتخب اصلی
4148میناحیدری لادفحیمنطقه 1اوین163منتخب اصلی
5126سیدامیرسینااعرابیمنطقه 1اوین162منتخب اصلی
6127سیدعباساعرابیمنطقه 1اوین160منتخب اصلی
7152علیرمضانی جاویدمنطقه 1اوین154منتخب اصلی
8129سیدحمیداوینیمنطقه 1اوین135منتخب اصلی
9168امیرنورمحمدیمنطقه 1اوین120منتخب اصلی
10154اکرم ساداتصابریمنطقه 1اوین100منتخب علی البدل
11124سیدنصرالهابتهیمنطقه 1اوین76منتخب علی البدل
12161علیمختاریمنطقه 1اوین74منتخب علی البدل
13158احمدفکریمنطقه 1اوین72منتخب علی البدل
1159عقیلسلطانیمنطقه 1باغ فردوس266منتخب اصلی
2179مهدینازجومنطقه 1باغ فردوس178منتخب اصلی
3149ایرجحسابیمنطقه 1باغ فردوس171منتخب اصلی
4195لیلاشفاعیمنطقه 1باغ فردوس164منتخب اصلی
5128ریحانهبهنامیمنطقه 1باغ فردوس163منتخب اصلی
6147ساراجلیلیانمنطقه 1باغ فردوس163منتخب اصلی
7141عباسپرداختچیمنطقه 1باغ فردوس146منتخب اصلی
8167مصطفیصادقی کوچصفهانیمنطقه 1باغ فردوس146منتخب اصلی
9194سامانپورضیاءمنطقه 1باغ فردوس142منتخب اصلی
10127فریبرزبدیعمنطقه 1باغ فردوس140منتخب علی البدل
11125سیدابراهیمافجهءمنطقه 1باغ فردوس139منتخب علی البدل
12181طیبنورزادهمنطقه 1باغ فردوس138منتخب علی البدل
13185ماناهلال زادهمنطقه 1باغ فردوس132منتخب علی البدل
1167محمدرضاعلی اکبریمنطقه 1تجریش500منتخب اصلی
2147علیرضاجبارحمیدیمنطقه 1تجریش463منتخب اصلی
3146مسعودجبارحمیدیمنطقه 1تجریش441منتخب اصلی
4161نصرالهسمائیمنطقه 1تجریش384منتخب اصلی
5178سیدجعفرکمالیمنطقه 1تجریش366منتخب اصلی
6175سعیدمرزوقیمنطقه 1تجریش358منتخب اصلی
7158سمیرارسولیمنطقه 1تجریش355منتخب اصلی
8164سعیدطاهریمنطقه 1تجریش347منتخب اصلی
9148زهراجمشیدی دلجومنطقه 1تجریش332منتخب اصلی
10124امیراژدریمنطقه 1تجریش192منتخب علی البدل
11159اصغرسامعیمنطقه 1تجریش191منتخب علی البدل
12165ایمانعسگریمنطقه 1تجریش188منتخب علی البدل
13172رضالسانیمنطقه 1تجریش162منتخب علی البدل
1129حامدجبلیمنطقه 1جماران298منتخب اصلی
2157علیمنائیمنطقه 1جماران291منتخب اصلی
3141حسینجلالیمنطقه 1جماران287منتخب اصلی
4152رضاعرفاتیمنطقه 1جماران285منتخب اصلی
5156عباسقلیملکیمنطقه 1جماران274منتخب اصلی
6148جوادعرفاتیمنطقه 1جماران241منتخب اصلی
7159حمیدرضامیرزائیمنطقه 1جماران235منتخب اصلی
8127محمدحسنامینیانمنطقه 1جماران222منتخب اصلی
9151محمودعرفاتیمنطقه 1جماران219منتخب اصلی
10147رعناصالحیمنطقه 1جماران217منتخب علی البدل
11158شهرهمنتظری هدشیمنطقه 1جماران173منتخب علی البدل
12125عبدالرضااسمعیلیمنطقه 1جماران154منتخب علی البدل
13124فائقهاژدریمنطقه 1جماران134منتخب علی البدل
1128علیرضاپرداختیمنطقه 1چیذر373منتخب اصلی
2142حمیدچیذریمنطقه 1چیذر328منتخب اصلی
3172سیدرضاهاشمی علیامنطقه 1چیذر314منتخب اصلی
4148حمیدچیذریمنطقه 1چیذر294منتخب اصلی
5174سیدعباسهاشمی علیامنطقه 1چیذر279منتخب اصلی
6165محسنمام بیگیمنطقه 1چیذر269منتخب اصلی
7145محمدرضاچیذریمنطقه 1چیذر263منتخب اصلی
8147علیرضاچیذریمنطقه 1چیذر256منتخب اصلی
9146احمدچیذریمنطقه 1چیذر250منتخب اصلی
10158مهدیصیفیمنطقه 1چیذر245منتخب علی البدل
11167محمدعلیمامبیکیمنطقه 1چیذر244منتخب علی البدل
12125سیدمحمدحسیناحمدیمنطقه 1چیذر223منتخب علی البدل
13157محمدشریفیمنطقه 1چیذر223منتخب علی البدل
1165علیرضامحمدیمنطقه 1حصار بوعلی229منتخب اصلی
2142سیدعلی رضاجوزیمنطقه 1حصار بوعلی139منتخب اصلی
3125اسدالهاقدسیمنطقه 1حصار بوعلی116منتخب اصلی
4145محمودرشیدی مهرابادیمنطقه 1حصار بوعلی111منتخب اصلی
5162سودابهمحمدرشیدیمنطقه 1حصار بوعلی109منتخب اصلی
6168زهراموحددانشمنطقه 1حصار بوعلی109منتخب اصلی
7159ناصرقره گزلومنطقه 1حصار بوعلی101منتخب اصلی
8169مجیدناطقیانمنطقه 1حصار بوعلی100منتخب اصلی
9157علیرضاعسکریانمنطقه 1حصار بوعلی89منتخب اصلی
10128امیرعلیتباشیریمنطقه 1حصار بوعلی88منتخب علی البدل
11151منیرهعسگریانمنطقه 1حصار بوعلی87منتخب علی البدل
12141نفیسهجابرانصاریمنطقه 1حصار بوعلی71منتخب علی البدل
13152حسینعسگریانمنطقه 1حصار بوعلی70منتخب علی البدل
1141فوادبرزینمنطقه 1حکمت234منتخب اصلی
2127محمداسماعیلیمنطقه 1حکمت205منتخب اصلی
3172امیرحسینلطفیمنطقه 1حکمت174منتخب اصلی
4151حمیدرضائیمنطقه 1حکمت145منتخب اصلی
5152علیرضارضائیمنطقه 1حکمت144منتخب اصلی
6124حامداحمدیمنطقه 1حکمت142منتخب اصلی
7186مهدییاسیمنطقه 1حکمت133منتخب اصلی
8185علیهرمزی نصیریمنطقه 1حکمت130منتخب اصلی
9154حمیدزادمهرمنطقه 1حکمت127منتخب اصلی
10157مرتضیسیداحمدپورمنطقه 1حکمت123منتخب علی البدل
11169هادیقدیرمنطقه 1حکمت123منتخب علی البدل
12126احمداسدیمنطقه 1حکمت121منتخب علی البدل
13168ناهیدفائیض سرخابیمنطقه 1حکمت121منتخب علی البدل
1171اکبرقیدیمنطقه 1دارآباد549منتخب اصلی
2172علیقیدیمنطقه 1دارآباد513منتخب اصلی
3164ایمانقیدیمنطقه 1دارآباد494منتخب اصلی
4148محمدصادقسلیمان زاده آذرمنطقه 1دارآباد462منتخب اصلی
5147وحیدسلیمان زاده آذرمنطقه 1دارآباد457منتخب اصلی
6127محمداقدسیمنطقه 1دارآباد450منتخب اصلی
7174پیاملهراسبیمنطقه 1دارآباد450منتخب اصلی
8157سجادعزیزیمنطقه 1دارآباد443منتخب اصلی
9128محمدالماسیمنطقه 1دارآباد428منتخب اصلی
10175احمدمهرابیمنطقه 1دارآباد409منتخب علی البدل
11168محمدقیدیمنطقه 1دارآباد218منتخب علی البدل
12152مجتبیطاهری عطارمنطقه 1دارآباد175منتخب علی البدل
13178یدالهکریمیمنطقه 1دارآباد162منتخب علی البدل
1156امینفلاح نژادمنطقه 1دربند267منتخب اصلی
2151غلامحسنعیانیمنطقه 1دربند261منتخب اصلی
3149پریدختعیانیمنطقه 1دربند257منتخب اصلی
4147امیرطیبیمنطقه 1دربند216منتخب اصلی
5126اکرمثمری فرمنطقه 1دربند213منتخب اصلی
6167غلامرضاکرمیمنطقه 1دربند212منتخب اصلی
7165مریمنورمحمدیمنطقه 1دربند165منتخب اصلی
8124امیرهوشنگایوزخانیمنطقه 1دربند161منتخب اصلی
9157مجیدمحمدیمنطقه 1دربند144منتخب اصلی
10161سیداکبرمیریمنطقه 1دربند143منتخب علی البدل
11141مهدیشکوریمنطقه 1دربند132منتخب علی البدل
12169سیدمهدیمیریمنطقه 1دربند130منتخب علی البدل
13168ابوالفضلکریمیمنطقه 1دربند119منتخب علی البدل
1141مهدیتقی زاده کرمانمنطقه 1دزاشیب260منتخب اصلی
2142حامدتقی زاده کرمانمنطقه 1دزاشیب254منتخب اصلی
3151سیدمحمدسادات حیاط شاهیمنطقه 1دزاشیب242منتخب اصلی
4171مجیدنعمت الهیمنطقه 1دزاشیب225منتخب اصلی
5161حسنقاسمیمنطقه 1دزاشیب216منتخب اصلی
6158موناعباسیمنطقه 1دزاشیب211منتخب اصلی
7149سیدامیرصالحسادات حیاط شاهیمنطقه 1دزاشیب206منتخب اصلی
8145مرضیهحسنی کیامنطقه 1دزاشیب197منتخب اصلی
9157علیرضاعباسیمنطقه 1دزاشیب180منتخب اصلی
10164محمدحسینقربانیمنطقه 1دزاشیب176منتخب علی البدل
11146احسانحسین عسگرمنطقه 1دزاشیب173منتخب علی البدل
12167ابراهیممختارجوزانیمنطقه 1دزاشیب119منتخب علی البدل
13156مصطفیطیبهمنطقه 1دزاشیب50منتخب علی البدل
1151علی رضاجعفریمنطقه 1زعفرانیه471منتخب اصلی
2186محترم ساداتمیرانمنطقه 1زعفرانیه458منتخب اصلی
3169صابرشریفیمنطقه 1زعفرانیه447منتخب اصلی
4194مهدیکافی آبادیمنطقه 1زعفرانیه445منتخب اصلی
5124شاهینآریانمنطقه 1زعفرانیه437منتخب اصلی
6159مریمرامین فرمنطقه 1زعفرانیه429منتخب اصلی
7158محمدخلیلیمنطقه 1زعفرانیه379منتخب اصلی
8182جعفرقاسمیمنطقه 1زعفرانیه305منتخب اصلی
9161امیرحسینرحیمیمنطقه 1زعفرانیه303منتخب اصلی
10172علیشماعیمنطقه 1زعفرانیه292منتخب علی البدل
11152مهدیجلیله وندمنطقه 1زعفرانیه258منتخب علی البدل
12179محمدفودازیمنطقه 1زعفرانیه254منتخب علی البدل
13212صغریبهشتی پورمنطقه 1زعفرانیه241منتخب علی البدل
1142حسینبیادیمنطقه 1سوهانک560منتخب اصلی
2146محمدپورعباسیانمنطقه 1سوهانک541منتخب اصلی
3169عبدالرضاعزیزیمنطقه 1سوهانک522منتخب اصلی
4162رضاسوهانیمنطقه 1سوهانک513منتخب اصلی
5168نرگسعباسیمنطقه 1سوهانک505منتخب اصلی
6191احسانکشاورزمنطقه 1سوهانک503منتخب اصلی
7161پگاه ساداتسادات طهرانیمنطقه 1سوهانک497منتخب اصلی
8151محمودحسین پوربرزلیمنطقه 1سوهانک494منتخب اصلی
9124حسینادبی اردکانیمنطقه 1سوهانک493منتخب اصلی
10148مقدادچمنیمنطقه 1سوهانک482منتخب علی البدل
11184منوچهرهنرورمحجوبینمنطقه 1سوهانک479منتخب علی البدل
12189مسعودکرمانشاهمنطقه 1سوهانک474منتخب علی البدل
13167متینهصمیمی ابیانهمنطقه 1سوهانک446منتخب علی البدل
1194ملک حسینکهندلمنطقه 1شهرک نفت352منتخب اصلی
2129عباسپورعظیمیمنطقه 1شهرک نفت172منتخب اصلی
3184محمدهادیهنرکارنظریمنطقه 1شهرک نفت142منتخب اصلی
4154عباسخاتمی عقدامنطقه 1شهرک نفت129منتخب اصلی
5159فرهادرحیمیمنطقه 1شهرک نفت120منتخب اصلی
6141محمدتقیتاج آبادیمنطقه 1شهرک نفت117منتخب اصلی
7175قاسمغیبیمنطقه 1شهرک نفت112منتخب اصلی
8164سالومهزریهمنطقه 1شهرک نفت100منتخب اصلی
9167غلام عباسسپاس دارمنطقه 1شهرک نفت100منتخب اصلی
10148خدیجهچوبینهمنطقه 1شهرک نفت99منتخب علی البدل
11147حسنجهانشاهیمنطقه 1شهرک نفت97منتخب علی البدل
12145حمیدتوسلیمنطقه 1شهرک نفت91منتخب علی البدل
13174پیمانعبدالملکیمنطقه 1شهرک نفت90منتخب علی البدل
1161علی اصغرمتین زادهمنطقه 1فرمانیه218منتخب اصلی
2159معظمهمتین زادهمنطقه 1فرمانیه209منتخب اصلی
3148ثریاسلیم زادهمنطقه 1فرمانیه206منتخب اصلی
4164حامدمحمدی سلیممنطقه 1فرمانیه201منتخب اصلی
5167محمدرضانوریانمنطقه 1فرمانیه191منتخب اصلی
6168علینوریانمنطقه 1فرمانیه185منتخب اصلی
7125حمیدرضااقابزرگمنطقه 1فرمانیه185منتخب اصلی
8169علی اصغرنوریانمنطقه 1فرمانیه164منتخب اصلی
9156رضاعلاءالدینیمنطقه 1فرمانیه160منتخب اصلی
10151امیرحسینشکریمنطقه 1فرمانیه151منتخب علی البدل
11171الههکاشانیمنطقه 1فرمانیه150منتخب علی البدل
12172علیکریمیمنطقه 1فرمانیه144منتخب علی البدل
13149سیامکشریعتمداریمنطقه 1فرمانیه119منتخب علی البدل
1142مجتبیحجی آبادیمنطقه 1قیطریه278منتخب اصلی
2128زهراجانیمنطقه 1قیطریه264منتخب اصلی
3156سعیدفراهانیمنطقه 1قیطریه259منتخب اصلی
4162ابوالفضلمرادی نژادمنطقه 1قیطریه255منتخب اصلی
5157علیقاسمی جندابهمنطقه 1قیطریه253منتخب اصلی
6152نغمهعراقیمنطقه 1قیطریه245منتخب اصلی
7124سمیهآذرخشمنطقه 1قیطریه230منتخب اصلی
8127مرتضیترابی گودرزیمنطقه 1قیطریه224منتخب اصلی
9168علی رضامهرانمنطقه 1قیطریه212منتخب اصلی
10161نجیبهمحمدقلی پورطبریمنطقه 1قیطریه202منتخب علی البدل
11159علیمحمدزاده هدایتیمنطقه 1قیطریه191منتخب علی البدل
12174میتراکشاورزانمنطقه 1قیطریه183منتخب علی البدل
13147بتولدهقانیمنطقه 1قیطریه180منتخب علی البدل
1141محمدرضاترابی گودرزیمنطقه 1گلابدره599منتخب اصلی
2167میریعقوبموسوی قلی بیگلومنطقه 1گلابدره582منتخب اصلی
3157نوحعلیعلی زادهمنطقه 1گلابدره517منتخب اصلی
4169رمضانکارجوساداتمنطقه 1گلابدره438منتخب اصلی
5154سیداحمدصادقزادهمنطقه 1گلابدره429منتخب اصلی
6162ولیمحمدنژادمنطقه 1گلابدره338منتخب اصلی
7146مهدیدرست کارمنطقه 1گلابدره290منتخب اصلی
8152طالبشرفلوی یاسی کندمنطقه 1گلابدره285منتخب اصلی
9124میرمحمدابوالقاسمیمنطقه 1گلابدره270منتخب اصلی
10148قادررضائی ساداتمنطقه 1گلابدره248منتخب علی البدل
11165علیمعظمی گودرزیمنطقه 1گلابدره247منتخب علی البدل
12145امیرحسنخیریه اربطمنطقه 1گلابدره237منتخب علی البدل
13158جعفرفریدمنطقه 1گلابدره201منتخب علی البدل
1151علیفرامرزیمنطقه 1گلها132منتخب اصلی
2124جلالامیراتشانیمنطقه 1گلها89منتخب اصلی
3154امیررضاگلمنطقه 1گلها87منتخب اصلی
4128امیدحیدریمنطقه 1گلها87منتخب اصلی
5126رضاحقیقت شادمنطقه 1گلها86منتخب اصلی
6127محسنحیدریمنطقه 1گلها85منتخب اصلی
7142حمدالهخوش زبانمنطقه 1گلها82منتخب اصلی
8147لیلاشیریمنطقه 1گلها81منتخب اصلی
9141قدرت الهخادمیان دامغانیمنطقه 1گلها77منتخب اصلی
10157الهامملاآقائیمنطقه 1گلها75منتخب علی البدل
11148محمدرضاصالحمنطقه 1گلها67منتخب علی البدل
12159سیدولینکوئیمنطقه 1گلها53منتخب علی البدل
13162هادیوطنیمنطقه 1گلها48منتخب علی البدل
1182عباسطاهریمنطقه 1محلاتی489منتخب اصلی
2187غلامرضاقدیری نژادیانمنطقه 1محلاتی446منتخب اصلی
3126محسنابن الدین حمیدیمنطقه 1محلاتی439منتخب اصلی
4142جوادباباخانیمنطقه 1محلاتی439منتخب اصلی
5167حمیددشتیمنطقه 1محلاتی424منتخب اصلی
6165نصرتخندان دهکردیمنطقه 1محلاتی423منتخب اصلی
7156قاسمجعفریمنطقه 1محلاتی418منتخب اصلی
8162ابوالفضلحسینی نیامطلقمنطقه 1محلاتی408منتخب اصلی
9154زینبجعفرزادهمنطقه 1محلاتی225منتخب اصلی
10129رضاافروزمنطقه 1محلاتی204منتخب علی البدل
11149رافعتوکلیمنطقه 1محلاتی197منتخب علی البدل
12185احمدفراهانیمنطقه 1محلاتی188منتخب علی البدل
13128سیدحسیناستانهمنطقه 1محلاتی182منتخب علی البدل
1167آزادهولی پورگودرزیمنطقه 1محمودیه201منتخب اصلی
2152محمدعلیسلیمی طاریمنطقه 1محمودیه180منتخب اصلی
3127مهدیبنویدیمنطقه 1محمودیه151منتخب اصلی
4145سیدسعیدجوزدانیمنطقه 1محمودیه149منتخب اصلی
5142فائزه ساداتجوزدانیمنطقه 1محمودیه137منتخب اصلی
6147سهیلدولتیمنطقه 1محمودیه133منتخب اصلی
7128علیبنویدیمنطقه 1محمودیه129منتخب اصلی
8162عبدالرضانوتاشمنطقه 1محمودیه125منتخب اصلی
9129امیرحمزهبنویدیمنطقه 1محمودیه115منتخب اصلی
10161علیرضامیرزائیمنطقه 1محمودیه112منتخب علی البدل
11124مهدیامینیمنطقه 1محمودیه111منتخب علی البدل
12156معصومهعلی حسینیمنطقه 1محمودیه109منتخب علی البدل
13176رمضانعظیم پورمنطقه 1محمودیه107منتخب علی البدل
1154حسینعموجعفریمنطقه 1نیاوران290منتخب اصلی
2162پوریاهمدانیانمنطقه 1نیاوران289منتخب اصلی
3127محمدحسینجبلیمنطقه 1نیاوران214منتخب اصلی
4141سیدجلالجوزیمنطقه 1نیاوران214منتخب اصلی
5161حیدرعلینیاورانی آیت اله زادهمنطقه 1نیاوران187منتخب اصلی
6148میثمخیریمنطقه 1نیاوران180منتخب اصلی
7164محمدسعیدیکرنگیانمنطقه 1نیاوران131منتخب اصلی
8156محسنغزازانیمنطقه 1نیاوران129منتخب اصلی
9125محمدهادیپشت کوهیمنطقه 1نیاوران126منتخب اصلی
10158نرگسمحمدمنطقه 1نیاوران118منتخب علی البدل
11129سیدمسعودجوزیمنطقه 1نیاوران106منتخب علی البدل
12152مجیدعلی جانی حسنلوئیمنطقه 1نیاوران99منتخب علی البدل
13142سیدامیرحسینحسینیمنطقه 1نیاوران97منتخب علی البدل
1151محسنغضنفری نصرآبادمنطقه 1هزارسنگ153منتخب اصلی
2145حمیدرضاحافظیمنطقه 1هزارسنگ122منتخب اصلی
3157رضاملک زادهمنطقه 1هزارسنگ117منتخب اصلی
4167محمدکاظمیمنطقه 1هزارسنگ115منتخب اصلی
5149احمدعیدی وندیمنطقه 1هزارسنگ113منتخب اصلی
6147محمدطرخورانیمنطقه 1هزارسنگ110منتخب اصلی
7127رامینافرازمنطقه 1هزارسنگ109منتخب اصلی
8125فاطمهاحسانی ارمکیمنطقه 1هزارسنگ102منتخب اصلی
9158فرهادمنصوبیمنطقه 1هزارسنگ98منتخب اصلی
10156حسینملک زادهمنطقه 1هزارسنگ17منتخب علی البدل
11169مژگانکریمیمنطقه 1هزارسنگ11منتخب علی البدل
12161فرانکناصریمنطقه 1هزارسنگ11منتخب علی البدل
13152آرشمرادیمنطقه 1هزارسنگ10منتخب علی البدل
1149محمدرحیمیمنطقه 1ولنجک303منتخب اصلی
2148شهلاخیراندیشمنطقه 1ولنجک233منتخب اصلی
3128مصطفیبیگدلی آذریمنطقه 1ولنجک152منتخب اصلی
4159محمدرضاعظمتیمنطقه 1ولنجک142منتخب اصلی
5146صدرالهجمالیمنطقه 1ولنجک138منتخب اصلی
6157هاشمطالبمنطقه 1ولنجک133منتخب اصلی
7158فخریهعبدالله پورمنطقه 1ولنجک121منتخب اصلی
8152ژالهسقای بلغاریمنطقه 1ولنجک106منتخب اصلی
9124سعیدهآریامنطقه 1ولنجک95منتخب اصلی
10164حسینفیاضیانمنطقه 1ولنجک89منتخب علی البدل
11167فهیمهیزدانیمنطقه 1ولنجک85منتخب علی البدل
12127محمدحسنبیگ وردیمنطقه 1ولنجک83منتخب علی البدل
13151سعیدرفیعمنطقه 1ولنجک74منتخب علی البدل
1178سعیدگودرزیمنطقه 1کاشانک195منتخب اصلی
2181امین الهسقرمنطقه 1کاشانک168منتخب اصلی
3167پیاممحمدیمنطقه 1کاشانک159منتخب اصلی
4126امیرمهدیامینیانمنطقه 1کاشانک154منتخب اصلی
5142مرتضیپوررحمتمنطقه 1کاشانک151منتخب اصلی
6147علی رضاچایلومنطقه 1کاشانک149منتخب اصلی
7148محسنچوپانیمنطقه 1کاشانک145منتخب اصلی
8168محسنمهدی زاده کلیشمیمنطقه 1کاشانک136منتخب اصلی
9164حسینعطائی پورمنطقه 1کاشانک135منتخب اصلی
10179فهیمهآخوندیمنطقه 1کاشانک134منتخب علی البدل
11165ابوالفضلمحمدزادهمنطقه 1کاشانک124منتخب علی البدل
12127محمدامینیانمنطقه 1کاشانک116منتخب علی البدل
13172علیرضانیک صفتمنطقه 1کاشانک115منتخب علی البدل
درکهاعلام خواهد شد

منطقه 2

ردیفکد انتخاباتینامنام خانوادگیمنطقهمحلهتعداد آراوضعیت
1145غلامعباسجلیلیمنطقه 2آسمان201منتخب اصلی
2147فاطمهحسینعلی زادهمنطقه 2آسمان137منتخب اصلی
3124داودالماسی نیامنطقه 2آسمان124منتخب اصلی
4181محسننامداریمنطقه 2آسمان121منتخب اصلی
5191مسلمعلی مردانیمنطقه 2آسمان119منتخب اصلی
6187یزدانکچوئیان جوادیمنطقه 2آسمان118منتخب اصلی
7165کامرانفردوسیمنطقه 2آسمان118منتخب اصلی
8182محمدمهدینثاری فردمطلقمنطقه 2آسمان117منتخب اصلی
9179سیدعلی اکبرمیرعمادیمنطقه 2آسمان112منتخب اصلی
10156ناهیدصفری تربزقمنطقه 2آسمان98منتخب علی البدل
11185حامدهاتفیمنطقه 2آسمان97منتخب علی البدل
12174احسانملک زادهمنطقه 2آسمان90منتخب علی البدل
13146ابراهیمجودکیمنطقه 2آسمان81منتخب علی البدل
1146مقدادجلیلیانمنطقه 2برق آلستوم(ستارخان)222منتخب اصلی
2127امیربرزگرکریمیمنطقه 2برق آلستوم(ستارخان)211منتخب اصلی
3157حامدسمیع اسکندریمنطقه 2برق آلستوم(ستارخان)190منتخب اصلی
4167سیدمحمدمرتضویمنطقه 2برق آلستوم(ستارخان)189منتخب اصلی
5148محمدرضاجهانی نسبمنطقه 2برق آلستوم(ستارخان)188منتخب اصلی
6169مهرادیزدانیمنطقه 2برق آلستوم(ستارخان)185منتخب اصلی
7156انسیهروستائیمنطقه 2برق آلستوم(ستارخان)171منتخب اصلی
8162حسینفکریمنطقه 2برق آلستوم(ستارخان)166منتخب اصلی
9142محمدعلیجباریمنطقه 2برق آلستوم(ستارخان)165منتخب اصلی
10124کیمیاآرام جانمنطقه 2برق آلستوم(ستارخان)60منتخب علی البدل
11151احساندست آموزمنطقه 2برق آلستوم(ستارخان)48منتخب علی البدل
12145نرگسجعفریمنطقه 2برق آلستوم(ستارخان)31منتخب علی البدل
13126مریمافضلی رادمنطقه 2برق آلستوم(ستارخان)30منتخب علی البدل
1149روح الهشهنازمیاندوآبمنطقه 2بهرود302منتخب اصلی
2147منصورهشجاعی آقبلاغیمنطقه 2بهرود284منتخب اصلی
3128علی رضادرویش نژادمنطقه 2بهرود278منتخب اصلی
4129مهدیدهقانیمنطقه 2بهرود277منتخب اصلی
5141حسینرامشتمنطقه 2بهرود249منتخب اصلی
6165محمودرضاکی منشمنطقه 2بهرود229منتخب اصلی
7167حسینغلامیمنطقه 2بهرود218منتخب اصلی
8156محمدقلی پورمنطقه 2بهرود169منتخب اصلی
9145سعیدسرابی تبریزیمنطقه 2بهرود162منتخب اصلی
10168علیاسدیمنطقه 2بهرود147منتخب علی البدل
11161کیانوشنوری بفراجردمنطقه 2بهرود141منتخب علی البدل
12151فریدعبداللهیمنطقه 2بهرود139منتخب علی البدل
13124نیرهآزادی ارمکیمنطقه 2بهرود132منتخب علی البدل
1169محمدصادقمحمدیمنطقه 2تهران ویلا175منتخب اصلی
2165وحیدقرهی قهیمنطقه 2تهران ویلا165منتخب اصلی
3168میثملللهیمنطقه 2تهران ویلا154منتخب اصلی
4181حامدکاشانی کیامنطقه 2تهران ویلا149منتخب اصلی
5182حسینکریمی آذرداریانیمنطقه 2تهران ویلا147منتخب اصلی
6148محمدروشنمنطقه 2تهران ویلا143منتخب اصلی
7126محمدرضاافضلیمنطقه 2تهران ویلا119منتخب اصلی
8179ابوالفضلکابلیمنطقه 2تهران ویلا117منتخب اصلی
9157سعیدغفاریمنطقه 2تهران ویلا112منتخب اصلی
10174غلامحسیننصیرزاده عطارمنطقه 2تهران ویلا96منتخب علی البدل
11175علیرضانیاکمالمنطقه 2تهران ویلا86منتخب علی البدل
12128زهرابیدهندیمنطقه 2تهران ویلا86منتخب علی البدل
13171محمدحسینملزوماتی خیابانمنطقه 2تهران ویلا59منتخب علی البدل
1189داودیوردخانیمنطقه 2توحید437منتخب اصلی
2168ساسانعبادی مقدم خطبه سرامنطقه 2توحید379منتخب اصلی
3185مهدینمازیمنطقه 2توحید359منتخب اصلی
4147محمدخان زادهمنطقه 2توحید342منتخب اصلی
5128سمیهجوادیمنطقه 2توحید340منتخب اصلی
6145سیدمجتبیحقیقتمنطقه 2توحید328منتخب اصلی
7151امیرداداش زادهمنطقه 2توحید328منتخب اصلی
8172پوریاعلی تفرشیمنطقه 2توحید325منتخب اصلی
9165مهینشایان فرمنطقه 2توحید306منتخب اصلی
10154سارادرخش احمدیمنطقه 2توحید303منتخب علی البدل
11156وحیددرخش احمدیمنطقه 2توحید300منتخب علی البدل
12182کریمملک آبادیمنطقه 2توحید283منتخب علی البدل
13178اکبرلشگریمنطقه 2توحید231منتخب علی البدل
1171مریممحمدیمنطقه 2دریا265منتخب اصلی
2175مرتضیمنصوری الموتیمنطقه 2دریا248منتخب اصلی
3126علیباقری الموتیمنطقه 2دریا240منتخب اصلی
4186قربانکریمی ترکانیمنطقه 2دریا230منتخب اصلی
5141حسنحسین آبادیمنطقه 2دریا217منتخب اصلی
6179کاظمهاشم آبادیمنطقه 2دریا186منتخب اصلی
7161مجیدقربانیمنطقه 2دریا180منتخب اصلی
8172جوادمحمدیمنطقه 2دریا176منتخب اصلی
9157محمدعباسیمنطقه 2دریا167منتخب اصلی
10181کبراولی زاداهل قره لرمنطقه 2دریا162منتخب علی البدل
11151سیدعباسصادقی طباطبائی زوارهمنطقه 2دریا143منتخب علی البدل
12154فرشتهطاهریمنطقه 2دریا119منتخب علی البدل
13142سیدکمالحسینیمنطقه 2دریا100منتخب علی البدل
1169مهرانعینیمنطقه 2دریان نو133منتخب اصلی
2174سیدمجیدمتولیانمنطقه 2دریان نو109منتخب اصلی
3179بنیامیننصرالهیمنطقه 2دریان نو101منتخب اصلی
4164شبنمصمدیمنطقه 2دریان نو91منتخب اصلی
5125فاطمهآقاحیدرعلی معیریمنطقه 2دریان نو87منتخب اصلی
6165محمدصمدیمنطقه 2دریان نو87منتخب اصلی
7167فرهادطاهری نژادمنطقه 2دریان نو82منتخب اصلی
8151حسنرمضانیمنطقه 2دریان نو80منتخب اصلی
9162شکیباصمدیمنطقه 2دریان نو80منتخب اصلی
10124محمدمهدیآقاحیدرعلی معیریمنطقه 2دریان نو77منتخب علی البدل
11157فاطمهسعدیمنطقه 2دریان نو75منتخب علی البدل
12154محمدسعیدزارعیمنطقه 2دریان نو68منتخب علی البدل
13184بنت الهدیکبیری رهنیمنطقه 2دریان نو66منتخب علی البدل
1146حمیدخدابخشیمنطقه 2سپهر283منتخب اصلی
2181محمدحسننوروزیمنطقه 2سپهر271منتخب اصلی
3164احسانفلاح پراپریمنطقه 2سپهر248منتخب اصلی
4185مجیدکیانمنطقه 2سپهر228منتخب اصلی
5165اشکانفیضی رادمنطقه 2سپهر223منتخب اصلی
6142محمدحسینحبیبی زندمنطقه 2سپهر217منتخب اصلی
7174محمدرضامهرابی بیانمنطقه 2سپهر217منتخب اصلی
8127نرجس خاتوناسفندیاریمنطقه 2سپهر214منتخب اصلی
9159علیصادقیمنطقه 2سپهر206منتخب اصلی
10151فضل الهسعیدیمنطقه 2سپهر205منتخب علی البدل
11184سالمهویداپورمنطقه 2سپهر203منتخب علی البدل
12158غلامحسینشیخ سفلیمنطقه 2سپهر202منتخب علی البدل
13169محمدمعظمیمنطقه 2سپهر202منتخب علی البدل
1216مصطفیکاظمی کیامنطقه 2سعادت آباد353منتخب اصلی
2145رضاامیدوارتجریشیمنطقه 2سعادت آباد334منتخب اصلی
3187امیرقورچیانمنطقه 2سعادت آباد332منتخب اصلی
4168آرشسلام زادهمنطقه 2سعادت آباد325منتخب اصلی
5125امیرحسینآریان پورمنطقه 2سعادت آباد324منتخب اصلی
6186مریمقربانعلی نژادمنطقه 2سعادت آباد324منتخب اصلی
7164رهامرضائیانمنطقه 2سعادت آباد315منتخب اصلی
8176سیدمصطفیعلوی ثمرینمنطقه 2سعادت آباد310منتخب اصلی
9151هرمزبختیاری نودهمنطقه 2سعادت آباد283منتخب اصلی
10127قاسمآقاپورمنطقه 2سعادت آباد281منتخب علی البدل
11175علیرضاعطائیمنطقه 2سعادت آباد249منتخب علی البدل
12129احساناسمعیل خان برمیمنطقه 2سعادت آباد239منتخب علی البدل
13147ندااکبریمنطقه 2سعادت آباد237منتخب علی البدل
1161شمسعلیمصلحمنطقه 2شریف263منتخب اصلی
2162حسیننوروزیمنطقه 2شریف259منتخب اصلی
3159فریدهمصلحمنطقه 2شریف240منتخب اصلی
4154عباسقلیچ خانیمنطقه 2شریف228منتخب اصلی
5145محمدصادقی نوجه دهمنطقه 2شریف227منتخب اصلی
6129نادررشیدمنطقه 2شریف225منتخب اصلی
7146سلیمانعلی منشمنطقه 2شریف224منتخب اصلی
8125یوسفبازارچیمنطقه 2شریف215منتخب اصلی
9156عباسلطفعلی خانیمنطقه 2شریف209منتخب اصلی
10147علیعلیزادهمنطقه 2شریف204منتخب علی البدل
11128فاطمه زهراحسین پورمنطقه 2شریف186منتخب علی البدل
12151محمدقاجارمنطقه 2شریف144منتخب علی البدل
13157داودمحمدباقریمنطقه 2شریف133منتخب علی البدل
1184محمدرضاشفائی داریانیمنطقه 2شهر آرا342منتخب اصلی
2187علیصابریمنطقه 2شهر آرا324منتخب اصلی
3176حسنسرآبادانیمنطقه 2شهر آرا291منتخب اصلی
4162جاسمچنگیمنطقه 2شهر آرا291منتخب اصلی
5245محمدجوادمنتظریمنطقه 2شهر آرا276منتخب اصلی
6218مصطفیلوک زادهمنطقه 2شهر آرا265منتخب اصلی
7242محسنمظفری رادمنطقه 2شهر آرا259منتخب اصلی
8127امیرحامداقشائیمنطقه 2شهر آرا249منتخب اصلی
9167مهرانحمیدیمنطقه 2شهر آرا239منتخب اصلی
10152اکبرپاکروحمنطقه 2شهر آرا236منتخب علی البدل
11182زهراسلیمیمنطقه 2شهر آرا234منتخب علی البدل
12124علیاسدیمنطقه 2شهر آرا227منتخب علی البدل
13151معصومهپایداررودسریمنطقه 2شهر آرا221منتخب علی البدل
1161مهدیدهقانمنطقه 2شهرک آزمایش471منتخب اصلی
2149اکرمجعفری کلویکمنطقه 2شهرک آزمایش389منتخب اصلی
3184محسنگلابمنطقه 2شهرک آزمایش386منتخب اصلی
4164فریدرضائیمنطقه 2شهرک آزمایش374منتخب اصلی
5124ایرجآهنگری نمینمنطقه 2شهرک آزمایش373منتخب اصلی
6195سیدبردیاموسویمنطقه 2شهرک آزمایش360منتخب اصلی
7198صمدنوراله زادهمنطقه 2شهرک آزمایش359منتخب اصلی
8194یوسفمهموم سالکویهمنطقه 2شهرک آزمایش347منتخب اصلی
9129سعیدبنائیمنطقه 2شهرک آزمایش345منتخب اصلی
10156شهاب الدینحیدریمنطقه 2شهرک آزمایش331منتخب علی البدل
11171علیرضاشرج شریفیمنطقه 2شهرک آزمایش313منتخب علی البدل
12174اعظم الملوکصدرائیمنطقه 2شهرک آزمایش312منتخب علی البدل
13179حسنعبدالهیمنطقه 2شهرک آزمایش298منتخب علی البدل
1124مصطفیاسدیمنطقه 2شهرک قدس672منتخب اصلی
2181امیننصیرپورسردهائیمنطقه 2شهرک قدس610منتخب اصلی
3179امیدنصیرپورسردهائیمنطقه 2شهرک قدس594منتخب اصلی
4149حامدحسینیمنطقه 2شهرک قدس577منتخب اصلی
5151هومنحسینیمنطقه 2شهرک قدس525منتخب اصلی
6171جبرائیلقربانزادهمنطقه 2شهرک قدس488منتخب اصلی
7167سیدمهدیعلوی نامورمنطقه 2شهرک قدس486منتخب اصلی
8176کورشمروت نیامنطقه 2شهرک قدس467منتخب اصلی
9128پیمانپاک نهادمنطقه 2شهرک قدس389منتخب اصلی
10175حسینمرادحاصلی خامنهمنطقه 2شهرک قدس375منتخب علی البدل
11174آرشمحموداقدممنطقه 2شهرک قدس356منتخب علی البدل
12168ام کلثومعموئیمنطقه 2شهرک قدس101منتخب علی البدل
13147راضیهحاتمی هنزاءمنطقه 2شهرک قدس97منتخب علی البدل
1181کامبیزطاهریمنطقه 2صادقیه554منتخب اصلی
2169ساسانرهنوردمنطقه 2صادقیه352منتخب اصلی
3246میثموزیریانمنطقه 2صادقیه342منتخب اصلی
4167مریمدهقانیانمنطقه 2صادقیه340منتخب اصلی
5148محمدعلیپرستاریمنطقه 2صادقیه331منتخب اصلی
6126مهرداداحمدیمنطقه 2صادقیه325منتخب اصلی
7157صفرعلیچاپیمنطقه 2صادقیه318منتخب اصلی
8145ابوذراکبری نیامنطقه 2صادقیه313منتخب اصلی
9192پیرانگودرزیمنطقه 2صادقیه311منتخب اصلی
10151شاپورپشتیبانمنطقه 2صادقیه310منتخب علی البدل
11198زهرامنصوریانمنطقه 2صادقیه310منتخب علی البدل
12187حمیدرضافغانیمنطقه 2صادقیه309منتخب علی البدل
13189سانازقدسی وندمنطقه 2صادقیه294منتخب علی البدل
1145آمنهحسین مردیمنطقه 2طرشت283منتخب اصلی
2164محمدصادقلطفعلی خانیمنطقه 2طرشت282منتخب اصلی
3148زهراحسینمردیمنطقه 2طرشت258منتخب اصلی
4142عباسحاجی غلامیمنطقه 2طرشت258منتخب اصلی
5152سیدمجیدسادات حسینیمنطقه 2طرشت246منتخب اصلی
6157رضاطرشتی نژادمنطقه 2طرشت239منتخب اصلی
7158مجیدعابدینیمنطقه 2طرشت234منتخب اصلی
8159علیعابدینیمنطقه 2طرشت232منتخب اصلی
9146حسنحسین مردیمنطقه 2طرشت201منتخب اصلی
10162فریباگودرزیمنطقه 2طرشت107منتخب علی البدل
11147علی اصغرحسینمردیمنطقه 2طرشت77منتخب علی البدل
12149عرفانحسینی سامرهمنطقه 2طرشت76منتخب علی البدل
13172علیرضانیکسانمنطقه 2طرشت41منتخب علی البدل
1145مریمسلامتمنطقه 2فرحزاد432منتخب اصلی
2149رحیمفرح زادیمنطقه 2فرحزاد405منتخب اصلی
3151علیفرح زادیمنطقه 2فرحزاد355منتخب اصلی
4141پرویزحمیدزادهمنطقه 2فرحزاد333منتخب اصلی
5154احمدفرحزادیمنطقه 2فرحزاد330منتخب اصلی
6159مصطفیلآلیمنطقه 2فرحزاد329منتخب اصلی
7156زین العابدینلآلیمنطقه 2فرحزاد313منتخب اصلی
8128احترام الساداتحصارکیمنطقه 2فرحزاد260منتخب اصلی
9125کسریامامیمنطقه 2فرحزاد187منتخب اصلی
10152مجتبیفرح زادیمنطقه 2فرحزاد166منتخب علی البدل
11148محسنفراهانیمنطقه 2فرحزاد131منتخب علی البدل
12147حسنصداقت مقدممنطقه 2فرحزاد130منتخب علی البدل
13129حسنحقیقت رهوردمنطقه 2فرحزاد100منتخب علی البدل
1218عبدالهکریمیمنطقه 2مرزداران276منتخب اصلی
2175آذینشرف خانیمنطقه 2مرزداران235منتخب اصلی
3164محمدرضاخدایاریمنطقه 2مرزداران174منتخب اصلی
4127حسیناسحاقیمنطقه 2مرزداران169منتخب اصلی
5129بهروزاسکندریانمنطقه 2مرزداران157منتخب اصلی
6157محمدحسین پناهیمنطقه 2مرزداران153منتخب اصلی
7152محمدجهادجلالی زادهمنطقه 2مرزداران144منتخب اصلی
8192منیژهقلیچ پورمنطقه 2مرزداران129منتخب اصلی
9171شهنازرضائیمنطقه 2مرزداران129منتخب اصلی
10141علیامینیمنطقه 2مرزداران126منتخب علی البدل
11145سیدمحمدکاظماولیائیمنطقه 2مرزداران124منتخب علی البدل
12219حسنکلانتریمنطقه 2مرزداران110منتخب علی البدل
13194حسینگلی اسکاردیمنطقه 2مرزداران101منتخب علی البدل
1241فرزینعلی محمدیمنطقه 2کوی نصر471منتخب اصلی
2254مهرزادمهدیهمنطقه 2کوی نصر450منتخب اصلی
3242محمدحسینفاضلیمنطقه 2کوی نصر442منتخب اصلی
4215رضاظریفیمنطقه 2کوی نصر374منتخب اصلی
5258امیریاورمنطقه 2کوی نصر360منتخب اصلی
6125امیرعباسابراهیمی طالقانیمنطقه 2کوی نصر322منتخب اصلی
7169مجیدروزبهانیمنطقه 2کوی نصر314منتخب اصلی
8192فرشادشکوریانمنطقه 2کوی نصر308منتخب اصلی
9217علیعباس پورمنطقه 2کوی نصر301منتخب اصلی
10259بهارهکاظمی روچیمنطقه 2کوی نصر298منتخب علی البدل
11181سیداحمدسجادیانمنطقه 2کوی نصر298منتخب علی البدل
12216محمدعبادیمنطقه 2کوی نصر296منتخب علی البدل
13147شعبانعلیبیدکیمنطقه 2کوی نصر290منتخب علی البدل

منطقه 3

ردیفکد انتخاباتینامنام خانوادگیمنطقهمحلهتعداد آراوضعیت
1158مریمشاهدیانمنطقه 3آرارات287منتخب اصلی
2167میرداودمیرصرافمنطقه 3آرارات280منتخب اصلی
3129آرنبوگوسیانس هفتوانیمنطقه 3آرارات231منتخب اصلی
4124دارویناوکیان آرمنطقه 3آرارات220منتخب اصلی
5172آسپتنظریانمنطقه 3آرارات217منتخب اصلی
6149امیرافشینرئیسی نژادمنطقه 3آرارات210منتخب اصلی
7161مولودعلامهمنطقه 3آرارات161منتخب اصلی
8147محمددولتخواهمنطقه 3آرارات155منتخب اصلی
9152سیدمصطفیزاهدیمنطقه 3آرارات154منتخب اصلی
10128کیاموسیبرهانمنطقه 3آرارات153منتخب علی البدل
11151سیدحسینزاهدیمنطقه 3آرارات144منتخب علی البدل
12169نیلوفرنادعلیمنطقه 3آرارات144منتخب علی البدل
13162مجتبیفروزانمنطقه 3آرارات143منتخب علی البدل
1146علیرضابراتیمنطقه 3اختیاریه(رستم آباد)356منتخب اصلی
2127سعیدامین سرشتمنطقه 3اختیاریه(رستم آباد)226منتخب اصلی
3174سکینهگیلانیمنطقه 3اختیاریه(رستم آباد)211منتخب اصلی
4126عباسابهریمنطقه 3اختیاریه(رستم آباد)191منتخب اصلی
5151شیماءجراحیمنطقه 3اختیاریه(رستم آباد)181منتخب اصلی
6165مهدیسعیدی زادهمنطقه 3اختیاریه(رستم آباد)169منتخب اصلی
7149مهدیتقی خانیمنطقه 3اختیاریه(رستم آباد)164منتخب اصلی
8167قاسمسقازاده تنهامنطقه 3اختیاریه(رستم آباد)157منتخب اصلی
9185علیهندیمنطقه 3اختیاریه(رستم آباد)151منتخب اصلی
10141سعیدایوبیانمنطقه 3اختیاریه(رستم آباد)146منتخب علی البدل
11187مهرادکشاورزمنطقه 3اختیاریه(رستم آباد)143منتخب علی البدل
12148احمدپیرزاده مقدممنطقه 3اختیاریه(رستم آباد)132منتخب علی البدل
13168محمدشایانمنطقه 3اختیاریه(رستم آباد)123منتخب علی البدل
1152هادیسیفمنطقه 3داوودیه161منتخب اصلی
2151حسینسیفمنطقه 3داوودیه155منتخب اصلی
3158فرزادقریبمنطقه 3داوودیه144منتخب اصلی
4141آرشثمری نیکمنطقه 3داوودیه113منتخب اصلی
5165فاطمهنجفیمنطقه 3داوودیه105منتخب اصلی
6167منوچهروثایقمنطقه 3داوودیه96منتخب اصلی
7126جعفراکبریمنطقه 3داوودیه95منتخب اصلی
8164رحیمملکیمنطقه 3داوودیه94منتخب اصلی
9146منوردریاقلی بیگیمنطقه 3داوودیه94منتخب اصلی
10171علیعبدی جمایرانمنطقه 3داوودیه91منتخب علی البدل
11129فریبرزتقی زادهمنطقه 3داوودیه76منتخب علی البدل
12168نسترنکریم نژادایردموسیمنطقه 3داوودیه67منتخب علی البدل
13157رامینعظیمی نیامنطقه 3داوودیه51منتخب علی البدل
1164جعفریزدانی داریانمنطقه 3دروس155منتخب اصلی
2151ریحانهمروی حکیممنطقه 3دروس143منتخب اصلی
3129فاطمهسوریمنطقه 3دروس141منتخب اصلی
4147مظفرشهیدیمنطقه 3دروس129منتخب اصلی
5128محمدامینزکی زادهمنطقه 3دروس126منتخب اصلی
6152فرخندهموسوی فردمنطقه 3دروس118منتخب اصلی
7127سعیدخسروانیمنطقه 3دروس101منتخب اصلی
8156حمیدنادریمنطقه 3دروس99منتخب اصلی
9154ابوالفضلمیربلوکیمنطقه 3دروس93منتخب اصلی
10125امیررضاانصاریمنطقه 3دروس88منتخب علی البدل
11124الهاماسدیمنطقه 3دروس76منتخب علی البدل
12158فریدهنفیسیمنطقه 3دروس72منتخب علی البدل
13145محسنشاملومنطقه 3دروس60منتخب علی البدل
1164رضاسالاریمنطقه 3زرگنده261منتخب اصلی
2175سیدنورالدینشکرابیمنطقه 3زرگنده204منتخب اصلی
3171سعیدشاهپوریمنطقه 3زرگنده200منتخب اصلی
4162مهدیساعیمنطقه 3زرگنده173منتخب اصلی
5165حسینسالاریمنطقه 3زرگنده160منتخب اصلی
6189بهنازنحویمنطقه 3زرگنده150منتخب اصلی
7154حمیدحبیبی توتکانیمنطقه 3زرگنده140منتخب اصلی
8147امیرحسینثروتجومنطقه 3زرگنده136منتخب اصلی
9149مهدیجواهریانمنطقه 3زرگنده120منتخب اصلی
10169چنگیزسیاوشیمنطقه 3زرگنده105منتخب علی البدل
11128زهراانصاریمنطقه 3زرگنده104منتخب علی البدل
12127سیدهادیامامیمنطقه 3زرگنده101منتخب علی البدل
13156محمدرضاخوشبینمنطقه 3زرگنده100منتخب علی البدل
1171محمدعلیفیضیمنطقه 3سید خندان287منتخب اصلی
2128مجیداصل دهقانمنطقه 3سید خندان192منتخب اصلی
3127جهان بخشاسماعیلی پویامنطقه 3سید خندان179منتخب اصلی
4141شهاب الدینالیاس زاده مقدممنطقه 3سید خندان173منتخب اصلی
5167مرضیهعباسی طرئیمنطقه 3سید خندان169منتخب اصلی
6158فریدحیاتیمنطقه 3سید خندان136منتخب اصلی
7124مرضیهآزادهمنطقه 3سید خندان134منتخب اصلی
8161سیدجوادخادم الفقراءمنطقه 3سید خندان130منتخب اصلی
9178مهدیهراتیمنطقه 3سید خندان121منتخب اصلی
10174محمدمرتضائی فریزهندیمنطقه 3سید خندان120منتخب علی البدل
11129مجیدافشارنژادمنطقه 3سید خندان118منتخب علی البدل
12164ساریشاهنوازمنطقه 3سید خندان111منتخب علی البدل
13147غلامرضاپیروزمنطقه 3سید خندان110منتخب علی البدل
1157روح اللهگشانیمنطقه 3صدر124منتخب اصلی
2154محمدگشانیمنطقه 3صدر93منتخب اصلی
3156معصومهگشانیمنطقه 3صدر88منتخب اصلی
4125علی اکبراسدیمنطقه 3صدر88منتخب اصلی
5158بهرامگشانیمنطقه 3صدر81منتخب اصلی
6159رضامحمودیمنطقه 3صدر74منتخب اصلی
7152امینقربانیمنطقه 3صدر72منتخب اصلی
8162محمدرضامهدوی رادمنطقه 3صدر70منتخب اصلی
9147فائزهشیرخانمنطقه 3صدر67منتخب اصلی
10146لیلاشیرخانمنطقه 3صدر65منتخب علی البدل
11148امیرمسعودشیرخانمنطقه 3صدر63منتخب علی البدل
12142مریمشاهمیرمنطقه 3صدر60منتخب علی البدل
13151زهراعلی حکیممنطقه 3صدر58منتخب علی البدل
1168سیدمحمدعجایبیمنطقه 3ونک612منتخب اصلی
2195امیرونکیمنطقه 3ونک543منتخب اصلی
3176غلامرضاگودرزیمنطقه 3ونک523منتخب اصلی
4179پرویزمهدیقلیمنطقه 3ونک490منتخب اصلی
5182داریوشنهاوندی فردمنطقه 3ونک486منتخب اصلی
6148سیدیاسرزاهدیمنطقه 3ونک479منتخب اصلی
7191ابراهیمونکیمنطقه 3ونک468منتخب اصلی
8129محمدرضاجهانیانمنطقه 3ونک454منتخب اصلی
9149رضاساسانیمنطقه 3ونک418منتخب اصلی
10174امیرحسینقندیمنطقه 3ونک396منتخب علی البدل
11146محسنزاهدیمنطقه 3ونک352منتخب علی البدل
12147زهراساداتزاهدیمنطقه 3ونک349منتخب علی البدل
13156حسنشرافتیمنطقه 3ونک349منتخب علی البدل

مشارکت اعضای سازمان بین‌المللی دانشگاهیان در انتخابات

گفتنی است تنی چند از اعضای سازمان بین‌المللی دانشگاهیان نسبت به کاندیداتوری در محلات مختلف تهران جهت مشارکت در مدیریت محلات خود اقدام کرده‌اند.

همچنین در این انتخابات ۵۱ نفر استاد دانشگاه کاندیدا شده‌اند که مشخصات آن ها به شرح ذیل است:

نامنام خانوادگیسنشغلمنطقهمحلهرشته تحصیلی
الهامآب نیکی43استاد دانشگاهمنطقه 12ایراندکتری تخصصی روانشناسی
مرضیهابراهیمیان دهاقانی41استاد حق التدریسمنطقه 5آپادانامرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی
فرشتهاحمدی37هیئت علمی (استاد) دانشگاهمنطقه 14شکوفهدکتری تخصصی مهندسی شهرسازی
میثماخوان خرازیان36هیئت مدیره تعاونی مسجد ضرابخانه- استاد دانشگاه و مدرس حق التدریسمنطقه 4پاسداران - ضرابخانهمدیریت فناوری اطلاعات
آرزواسلامی نعمت آباد30استادحق التدریسمنطقه 5جنت آباد شمالیالهیات ومعارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
پارسااشرفی مقدم34استاد دانشگاهمنطقه 2شهر آراکارشناسی ارشد-مهندسی صنایع-گرایش مدیریت سیستم و بهره وری
فائقهافتخاری فرد35استاد دانشگاه ومدیر دبستانمنطقه 22آبشار تهرانفیزیولوژی ورزشی(تغذیه ورزشی)
مجیدامامی خوانساری66استادمنطقه 6والفجردکترا مهندسی برق
محمدمهدیباباجان نژادچاری37استادمنطقه 5جنت آباد شمالیتربیت مدرس
مهدیبختیاری36استاد دانشگاهمنطقه 19شکوفه
میثمبصیرت38استادیار دانشگاهمنطقه 2آسمانشهرسازی
مهساپرتوی نیا45استاد دانشگاه-مدیر کارگاه تولیدیمنطقه 4حکیمیهتصویرسازی
مهدیثقفی35استاد حق التدریسمنطقه 4قنات کوثرحسابداری-کارشناسی ارشد
فاطمهثقفی38استاد دانشگاهمنطقه 4مهرانکارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
راضیهحاتمی هنزاء35استاد دانشگاهمنطقه 2شهرک قدس
قاسمحسین زاده33استاد دانشگاهمنطقه 15اسلام آباد- والفجر
هدیهخداپرست34استاد دانشگاهمنطقه 2توحیدطراحی شهری
هدیهدبیری29استاد دانشگاهمنطقه 6ساعیمعماری
داودرزمی وطنخواه45استاد حوزه و دانشگاهمنطقه 12ایران
احسانرضائی29استاد دانشگاهمنطقه 3امانیهدکتری شهرسازی
علیرعنای رهبرخواه39استاد دانشگاهمنطقه 7نظام آبادفقه و اصول
ابراهیمرعنای رهبرخواه40استاد دانشگاهمنطقه 7نظام آباد
حجت اللهسلیمانی47استادمنطقه 6ولیعصرفیزیک گرایش امواج
محمدشایان35نماینده شرکت بیمه معلم و استاد دانشگاهمنطقه 3اختیاریه(رستم آباد)فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات
بهنامشفیعی52استاد خلبانمنطقه 6ایرانشهر
علیشماعی54استاد دانشگاهمنطقه 1زعفرانیه
حسنی الساداتشمس دولت آبادی35استاد دانشگاهمنطقه 1امامزاده قاسممعماری
محمدشهریاری پور36استاد دانشگاهمنطقه 9مهرآباد جنوبیمدیریت صنعتی
کاظمشیرالی پور60استاد دانشگاهمنطقه 4مجید آباددکترای تخصصی مدیریت تربیت بدنی - مدیریت راهبردی
منصورصابرشکاراسطلخی53استاددانشگاه افسریمنطقه 13اسدیمدیریت آموزشی
مجتبیصادقی علویه40استاد خوشنویسیمنطقه 20صفائیهبرنامه نویسی
علی اصغرصالحی سلیمان آبادی41دبیر آموزش و پرورش ، استاد دانشگاهمنطقه 14پرستارفوق لیسانس مهندسی کامپیوتر نرم افزار
فاطمهصفاشمس ابیانه33استاد دانشگاهمنطقه 3کاووسیهشیمی معدنی
گیتیصلاحی اصفهانی60استاد دانشگاهمنطقه 12ایراندکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی
مهدیضابط رزق آبادی37استاد کار بناییمنطقه 1اراجریاضی فیزیک
رضاطاهبازعالی30استاد دانشگاهمنطقه 1حصار بوعلیمهندسی عمران
محمدحسینعزیزی33استاد دانشگاه و مشاور فرهنگی و اجتماعی شورایاری محلهمنطقه 7نظام آبادحقوق خصوصی
آیهعطاپور32استاد دانشگاهمنطقه 2ایوانک
عبدالرسولعلی زاده52استادیارمنطقه 2مرزداران
محسنعمادی الله یاری36استاد حق التدریسمنطقه 15طیبمهندسی برق
رضاقاسمی39استاد دانشگاهمنطقه 17یافت آباد
الهامقدسی32استاد مدعومنطقه 11سلامتشیمی تجزیه
موناکیارش پور39استاد دانشگاهمنطقه 7سهروردی - باغ صبامهندسی معماری در مقطع دکتری
منصورهلباف نیا33استاد دانشگاهمنطقه 4تهرانپارس شرقیمکاترونیک
محمدمسعودمجیدی فر31استاد دانشگاه و معاون علمی پایگاه بسیج نصرمنطقه 5آپادانامدیریت
سعیدمنصوری لطفعلی40استاد دانشگاهمنطقه 2سپهرفلسفه
فتاحمیکائیلی68استاد باز نشسته دانشگاهمنطقه 3سید خندانآمار - مهندسی مدیریت
بهنازنحوی39استاد دانشگاهمنطقه 3زرگندهمهندسی کامپیوتر
میلادهمافر36استاد دانشگاهمنطقه 3ونکشهرسازی
ابوذریاسری38استادمنطقه 4مهرانکارشناسی ارشد علوم سیاسی- دکترای مطالعات انقلاب اسلامی
امیرحسنیعقوبی روشن36استاد دانشگاهمنطقه 8تهرانپارستکنولوژی معماری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا