رفتن به محتوای اصلی
انتظارات بازماندگان کارکنان تامین اجتماعی

انتظارات بازماندگان کارکنان تامین اجتماعی

این مقاله در رابطه با انتظارات بازماندگان کارکنان تامین اجتماعی است.افراد و انسان ها دارای دامنه وسیعی از نیازها برحسب شرایط زمانی، مکانی ، فرهنگی و اجتماعی هستند این نیازها برگرفته از ذهنیات و ادراک و اندیشه و رفتارهای افراد متفاوت است و با تغییر وضعیت قابل تنظیم شدن است.

بنابراین، نیازها در سلسله مراتب خود انتظارات خاصی را به وجود می آورند که جامعه باید به آن ها پاسخ دهد. نحوه پاسخگویی به نیازها در طول تاریخ و در جوامع مختلف یکسان نبوده و از شیوه های سنتی و غیررسمی در قالب امور خیریه ای به شیوه های رسمی و سازمانی تبدیل شده است.

نیازها با توجه به مرتبه و درجه خود انتظارات مخصوص به خود را دارند که وظیفه جامعه این است که به آن پاسخ دهند.نوع این پاسخگویی در زمان‌ها و جوامع گوناگون متفاوت است و از روش های سنتی و غیررسمی به شکل امور خیریه ای به روش های رسمی و سازمانی تبدیل شده است.

در عملیات تغییر حمایت‌های اجتماعی سازمان تامین اجتماعی در ساختار خود مسئول انجام خدمات در جهت برطرف کردن نیازها است. در ایران نیز سازمان تامین اجتماعی این وظیفه را به عهده دارد که برای کارکنان خود نه تنها به عنوان یک بیمه گر بلکه به عنوان کارفرما ایفای نقش کند.
به همین دلیل در این مقاله میخواهیم علاوه بر ارائه تعاریف و قسمت بندی نیازها با توجه به رویکردهای سنتی و کلیشه ای به قسمت های مادی فرهنگ و ضرورت ان توجه کنیم.

این مقاله با توجه به یافته های پژوهشی در نظر گرفته شده است و تلاش شده تا بین مباحث نظری و تجربی در بخشی از اعضای جامعه پیوند برقرار شود که منظور از این بخشی، کارکنان سازمان تامین اجتماعی است.

نتایجی که از این تحقیق به دست امده است نشان میدهد در میان خانواده های بازماندگان سازمان تامین اجتماعی مهمترین اولویت نیازها و براورده کردن انتظارات معیشتی و بهبود رفاه خانواده است و نیازهای غیر مادی بعد از برطرف کردن این نیازهای مادی معنادار می‌شود.با برطرف کردن این نیازهای مادی می‌توان از بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی دوری کرد.

نویسنده: ملیحه شیانی، محمدعلی محمدی
سال انتشار:پاییز و زمستان ۸۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا