رفتن به محتوای اصلی
به روزرسانی فهرست مجلات دانشگاه آزاد اسلامی

به روزرسانی فهرست مجلات دانشگاه آزاد اسلامی

به روزرسانی فهرست مجلات دانشگاه آزاد اسلامی و پنجمین جلسه اعتبار سنجی نشریات علمی برگزار شد.
پنجمین جلسه کمیته اعتبار سنجی نشریات علمی و به روز رسانی فهرست مجلات دارای اعتبار و اهمیت آن در اعتبارسنجی دانشگاه آزاد اسلامی در سطح بین‌المللی توسط پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی برگزار شد.

در جلسه برگزار شده درحدود ۴۶ مجله پیش از این توسط کارگروه‌های ارزیابی کنند مورد ارزیابی قرار گرفته است.
فایل ۲۰۱۸ Journal Metrics تهیه شده است؛ به منظور بهره‌برداری واحدهای دانشگاهی مورد بحث و تبادل قرار گرفته شد.

دانشگاه آزاد اسلامی

روز سه‌شنبه دانشگاه آزاد اسلامی به دنبال ارائه فهرست مجلات دارای اعتبار در خرداد ماه سال جاری فهرست جدید به روزرسانی گردید.

به گزارش دانشگاه آزاد اسلامی با کد ۹۸/۳ برای بهره‌برداری واحدهای دانشگاهی ارائه شده است.

شایان ذکر است که این فهرست حاصل هم فکری و همکاری صاحب نظران دانشگاه آزاد و البته کمیسیون‌های هیات ممیزه دانشگاه با در نظر داشتن بخشنامه‌های مرتبط با دانشگاه است.

فهرست تفکیک موضوعات

چهار مجموعه تفکیک موضوعی به شرح ذیل است:

  • Arts & Humanities Citation Index
  •  Science Citation Index Expanded
  •  Social Sciences Citation IndexEmerging Sources Citation Index
  • Social Sciences Citation IndexEmerging Sources Citation Index

با توجه به پیچیدگی‌های فرآیند شناسایی مجلات نامعتبر و جعلی این دسته از مجلات به دنبال ارائه فهرست «مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر» در خرداد ماه سال جاری است.
فهرست مجلات نیز توسط پژوهشگاه‌ و شبکه‌های آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی به روز رسانی گردید.
توجه داشته باشید که با کد ۹۸/۳۰ در سایت rsh.rvp.iau.ir موجود است.

لازمه و اهمیت ارائه دستاوردهای علمی به دست آمده دانشگاه آزاد اسلامی در مجلات معتبر جلسات کمیته تخصصی اعتبار سنجی نشریات علمی هر سه ماه یکبار تشکیل می‌شود.
نتایج حاصل از جلسات به استحضار اعضای هیات علمی، دانشجویان، واحدهای دانشگاهی و کلیه نویسندگان مقالات علمی رسانده می‌شود.

همواره جدیدترین نسخ از فهرست‌های مورد استفاده قرار گرفته است. فهرست‌ها ملاک تشخیص خواهند بود.

به گزارش دانشگاه آزاد اسلامی، کلیه موارد موجود در اطلاعیه ۲۵ دی ۹۷ (به‌روزرسانی فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر و معرفی فهرست مجلات دارای اعتبار) که به استحضار تمامی واحدها رسیده است.
به قوت خود باقی بوده و همچنان ملاک عمل خواهد بود. در صورت عدم توجه به فهرست‌های مذکور، کلیه مسئولیت بر عهده نویسنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا