رفتن به محتوای اصلی
تاثیر هوش هیجانی بر مهارت اخلاقی پزشکان

تاثیر هوش هیجانی بر مهارت اخلاقی پزشکان

تاثیر هوش هیجانی مهارت‌ اخلاقی پزشکان یکی از مهم‌ترین نیازهای جامعه پزشکی برای مواجهه صحیح با بیماران است.

توسط متخصصان داخلی پژوهشی انجام شده که ارتباط بین هوش هیجانی و مهارت‌های اخلاقی دانشجویان دندانپزشکی پرداخته است.

هوش شناختی تنها شاخص ارزیابی موفقیت نیست بلکه در بهترین حالت تنها ۲۰ درصد از موفقیت است. ۸۰ درصد موفقیت به عوامل دیگر بستگی دارد.
سرنوشت افراد در بسیاری از مواقع در گرو مهارت‌هایی است که هوش هیجانی را تشکیل می‌دهند.

مشاغل مرتبط با سلامت

دندانپزشکی یکی از مشاغل مرتبط با سلامت می‌توان نام برد که از نظر:

  • عملکرد بالینی خوب
  • علاوه بر دانش و مهارت کلینیکی آموخته
  • توانمندی برقراری ارتباط موثر

با بیماران و همکاران مهارت‌های ارتباطی صحیح را در بر‌می‌گیرد.

درباره این موضوع متخصصان بیان داشتند: مهم‌ترین عامل صلاحیت در زندگی، تجارت و مشاغل مرتبط با سلامت اخلاق است.
اخلاق در آموزش پزشکی جایگاه ویژه دارد به این دلیل که فارغ‌التحصیلان مرتبط با رشته‌های علوم پزشکی سلامتی و بهداشت جامعه را برعهده دارند.
توانمندی در اخلاق به درک کردن قوانین نیاز دارد و صلاحیت این امر برای تمامی شاغلین ضروری است.
هوش هیجانی عامل اساسی در موفقیت مسیر زندگی و سلامت روانی نقشی مهمی در تصمیم‌گیری اخلاقی دارد.

مطالعات دانشگاه علوم پزشکی تهران

محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران مطالعه‌ای پژوهشی انجام داده‌اند که به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت‌های اخلاقی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه پرداخته شده است.

مشارکت دانشجویان سال‌های سوم و آخر رشته دندانپزشکی در دانشکده دندانپزشکی این دانشگاه در مطالعه توصیفی استفاده شده است.

مطالعه انجام شده مشخص شده است که تفاوت جنسیتی با تمام حوزه‌های مهارت‌های اخلاقی به جز حساسیت اخلاقی ارتباط دارد.
نتایج به دست آمده از این مطالعات باید دانست تفاوت‌های فرهنگی، ارزشی، شرایط جامعه و به عبارتی همه عوامل موثر بر اخلاق در جوامع گوناگون موثر هستند.

با توجه به گفته امیر راعی محقق دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و همکارانش:

وجود چنین اختلافاتی با توجه به تفاوت‌های فرهنگی موجود در جوامع مختلف توجیه‌پذیر به نظر می‌رسد. در مطالعه ما هیچ ارتباط معناداری بین سال ورودی دانشجویان با مهارت‌های اخلاقی آنان مشاهده نشد که می‌تواند بیانگر ناکافی بودن آموزش اخلاق در واحدهای درسی دانشگاهی باشد

یافته‌های پژوهش در مجله «اخلاق و تاریخ پزشکی» متعلق به دانشگاه علوم پزشکی منتشر شده است: «نمره کل هوش هیجانی در دانشجویان مورد مطالعه با اخلاق کلی رابطه معناداری نداشت. در حالی‌که با حوزه شجاعت اخلاقی رابطه معنادار و مستقیمی دارد.

تاثیر هوش هیجانی و معیارهای اخلاقی

محققان دانشکده دنداپزشکی معتقد هستند از آنجایی که تحقیق مشابه‌ای در دانشکده دندانپزشکی کشور یافت نشده است.
پیشنهاد می‌گردد تحقیقات وسیع‌تری در کشور انجام شود. بدین طرق کاستی‌های احتمالی مطالعه حاضر مشخص و اصلاًح شود.

محققان پیشنهادی بر این مطالعات داده‌اند که در مطالعات بعدی دانشجویان پس از ورود به مقاطع بالاتر یا بازار کار مجددا در آزمون شرکت کنند تا تغییرات ایجاد شده در سطح معیارهای اخلاقی و هوش هیجانی مورد بررسی قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا