رفتن به محتوای اصلی
تعیین شاخص شناسایی دانشجویان جهت دریافت وام

تعیین شاخص شناسایی دانشجویان جهت دریافت وام

تعیین شاخص شناسایی دانشجویان نیازمند علوم پزشکی برای دریافت وام؛

صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در این راستا گفت: با توجه به اینکه یکی از قواین صندوق رفاه دانشجویان صراحتی دارد.
قراردادن تسهیلات دانشجویی برای دانشجویان علوم پزشکی مستعد، دراین راستا قوانینی براساس نحوه اعطای تسهیلات هدفمندی در نظر گرفته شده است.
استخراج چنین برنامه استراتژیکی پنج ساله صندوق رفاه دانشجویان هدفمند خواهند بود.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان در ادامه گفت: در این راستا سرانه وام دانشجویی هر سال بعد از بررسی منابع و تعداد نیازمندان به هیئت امنای صندوق رفاه دانشجویان پیشنهاد خواهد شد.
البته بعد از تصویب در جهت اجرا به واحدهای مربوطه اعلام خواهد شد.

وی یادآور شد: ما در صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت متوجه مشکلات اقتصادی، تورم و افزایش هزینه‌های زندگی و … هستیم، میزان وام دانشجویی برطرف کننده نیازهای آنها نبوده است. بلکه در نظر داریم افزایش سرانه وام‌ها را در سال تحصیلی آتی داشته باشیم.

شایان ذکر است که ۸۰% هزینه‌های منابع وام از محل درآمدهای اختصاصی صندوق رفاه تامین شده است.
برنامه‌ریزی از تخصیص منابع عمومی دچار محدودیت کرده است.

سعی بر آن است که تعامل سازنده با برنامه، بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی امسال بتوانیم منابع عمومی صندوق را تامین نماییم.

در ادامه تاکید کرد: با توجه به محدودیت در منابع عمومی هستیم شرایطی در نظر بگیریم تا عدالت در اعطای وام و تسهیلات برقرار شود و وام به دانشجویان کم بضاعت تعلق بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا