رفتن به محتوای اصلی
ثبت آثار میراث فرهنگی ایران در میراث جهانی یونسکو

ثبت آثار میراث فرهنگی ایران در میراث جهانی یونسکو

آیا می‌دانید میراث جهانی یونسکو چیست؟

اصطلاح میراث جهانی یونسکو به گوشتان خورده باشد. میراث یونسکو مجموعه مکان‌های فرهنگی و طبیعی در این مجموعه توسط کمیته میراث جهانی یونسکو ثبت می‌شوند.کشورهای عضو یونسکو می‌توانند آثار تاریخی، طبیعی و فرهنگی خود در لیست این مجموعه ثبت نمایند. پس از ثبت لیست این آثار در حیطه حاکمان کشور مربوطه بر عهده تمام کشورهای عضو قرار می‌گیرد.

۵۳ اثر کشور ایتالیا ثبت در لیست آثار میراث جهانی یونسکو شده است. این کشور رتبه اول را دارا است. لیست میراث جهانی یونسکو سال ۲۰۱۹ برای آثار ایران به ۲۴ عدد رسیده است.

معیارهای ثبت آثار در لیست میراث جهانی یونسکو

حداقل معیارهای ثبت آثار در لیست میراث جهانی یونسکو حداقل یکی از معیارهای زیر را باید دارا باشد.

 • معیار طبیعی
 • معیار فرهنگی

معیار طبیعی:

 1. پدیده‌ی بی‌نظیر طبیعی با زمینه‌های استثنایی و زیبا شناسی باشد.
 2. نمونه برجسته از مراحل و تغییرات تاریخ زمین‌شناسی باشد.
 3. نمونه‌ای برجسته از فرآیندهای زیست محیطی و بیولوژیکی در تکامل و توسعه زمینی، اکو سیستم‌های ساحلی و دریایی و جوامع از گیاهان و حیوان‌ها باشد.
 4. شامل زیستگاه‌های طبیعی مهم از نظر تنوع زیستی و حاوی گونه‌های در خطر باشد.

معیار فرهنگی:

 1. نشان دهنده یک شاهکار از نبوغ و خلاقیت انسانی باشد
 2. نشان دهنده تبادل ارزش‌های بشری در یک بازه زمانی در یک منطقه فرهنگی از لحاظ پیشرفت در معماری یا فناوری، برنامه‌ریزی شهری یا طراحی چشم‌انداز باشد.
 3. گواهی بی‌همتا یا دست کم استثنایی بر یک سنت فرهنگی یا تمدن زنده یا از میان رفته باشد.
 4. نمونه‌ای برجسته‌ای در معماری یا تکنولوژی که مرحله مهمی از تاریخ بشر را نشان دهد.
 5. نمونه برجسته‌ای از تعامل انسان و محیط زیست یا نماینده یک فرهنگ باشد.
 6. به طور مستقیم یا ملموس مرتبط با رویدادها یا سنت‌های زندگی، افکار و عقاید یا آثار هنری یا ادبی دارای اهمیت عالی جهانی باشد.
 7. دارای زیستگاه‌های طبیعی مهم از نظر زیستی و حاوی گونه‌های در خطر

جالب است بدانید ایران از سال ۱۹۷۵ به میراث جهانی یونسکو پیوست تا به الان ۲۴ اثر در این لیست ثبت کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا