رفتن به محتوای اصلی

سامانه ملی فعالیت‌های نوآورانه آموزشی راه‌اندازی شد، برای ارتقای اساتید علوم پزشکی

سامانه ملی فعالیت‌های نوآورانه آموزشی به منظور تحقق ارزیابی عملکرد دانش پژوهی آموزشی در آئین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی راه‌اندازی شد. بند ۶ ماده ۲ آئین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی به فعالیت‌های دانش پژوهی از جمله فعالیت‌های اثرگذار اختصاص دارد.

سامانه ملی فعالیت‌های نوآورانه

مطابق شیوه‌نامه اجرایی آئین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی علوم‌پزشکی جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با راه‌اندازی سامانه ملی فعالیت‌های نوآورانه آموزشی این فعالیت‌ها را در دو سطح دانشگاهی و کشوری هدایت، ارزیابی، شناسایی و منتشر می‌نماید.

از جمله قابلیت‌های سامانه می‌توان به (ثبت، هدایت و ارزشیابی فرایندهای نوآورانه، دانشورانه و دانش پژوهی آموزشی)، (ذخیره، آرشیو، انتشار و به اشتراک گذاری منابع آموزشی ارزشیابی شده در سطح دانشگاهی و ملی) و (قابلیت جستجو و بازیافت و دسترسی به منابع آموزشی در سطح دانشگاهی و ملی) اشاره کرد.

فعالیت دانشورانه آموزشی به فعالیتی گفته می‌شود، که فرایند آموزشی نوآورانه‌ای است که دارای اهداف شفاف، متدولوژی مشخص، مبتنی بر شواهد موجود “آماده‌سازی مناسب” و دارای نتایج مشخص است.

همچنین فعالیت دانش پژوهی آموزشی به فعالیتی گفته می‌شود که علاوه بر چهار معیاری که در فعالیت دانشورانه شمرده شد، به نحو مناسبی انتشار یافته و در معرض نقد دیگران قرار گرفته باشد.

مرجع اصلی تأییدکننده فعالیت‌های دانش پژوهی آموزشی در کشور، کمیته کشوری ارزیابی فعالیت‌های دانشورانه و دانش پژوهی آموزش علوم‌پزشکی است که در حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت تشکیل می‌شود.

محاسبه امتیازات “بند ۶ ماده ۲” آئین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی علوم‌پزشکی به این شیوه است که حداکثر امتیاز مذکور در هر یک از بندهای شش‌گانه مندرج در این بند معرف امتیاز فرآیندهای دانشورانه یا دانش پژوهی آموزشی«قابل انتقال به ماده ۳» در سطح کشوری است. چنانچه فعالیتی تمام معیارهای کلاسیک را داشته باشد، امتیاز آن می‌تواند در ماده ۳ «حداکثر تا ۵۰% امتیاز لازم از جمله شرطی و غیرشرطی» لحاظ شود.

حداکثر امتیاز فعالیت‌های مندرج در بند ۶ ماده ۲ آئین نامه ارتقا برحسب سطح نوآوری در جدول آئین نامه درج شده است.

مراکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه‌های علوم‌پزشکی موظف هستند. برنامه‌های مشخصی برای توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های نوآورانه داشته باشند که به این منظور لازم است، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زمینه و بستر مناسب برای انجام این گونه فعالیت‌ها، و راهکارهایی را جهت حمایت و رفع موانع موجود در سطوح مختلف مصوب و اجرای آنها را از راه مرکز مطالعات دانشگاه پیگیری نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا