رفتن به محتوای اصلی

اعلام شیو‌ه‌نامه غیبت و حذف پزشکی در امتحانات دانشگاهی

دانشگاه زنجان از اعلام شیو‌ه‌نامه غیبت و حذف پزشکی در امتحانات دانشگاهی خبر داد. شیوه‌نامه غیبت در امتحانات و حذف پزشکی دانشگاه زنجان نیم سال دوم ۱۳۹۶-۱۳۹۷ اعلام شد.

براساس این شیوه‌نامه دانشجویان در طول امتحانات آخر ترم به هیچ عنوان نمی‌توانند غیبت کند، مگر به دلایلی که در ذیل اشاره می‌شود:

 • بستری در بیمارستان
 • بستری سرپایی
 • مبتلایان اعصاب وروان
 • بیماری‌های خاصشیو‌ه‌نامه غیبت و حذف پزشکی

بستری در بیمارستان

بستری در بیمارستان، به علت قابل قبول و زمان قابل قبول با ارائه شواهد و مدارک قانونی و کافی که شامل:

 • برگه پذیرش دربیمارستان
 • نسخه دارویی
 • آزمایشات انجام شده
 • خلاصه پرونده
 • برگه ترخیص از بیمارستان
 • رسید تسویه حساب مالی

همگی ممهور به مهر بیمارستان باشد و زایمان، با ارائه گواهی ولادت باشد.

بستری سرپایی

 •  در صورتی که دانشجویان به دلیل بیماری سر پایی، در سر جلسه امتحان حاضر نشوند باید به موقع وقبل از شروع امتحان، پزشک مرکز بهداشت ودرمان دانشگاه وی را دیده و بسته به صلاحدید پزشک تصمیم مقتضی برای همان روز گرفته شود.
 •  دانشجویی که در سر جلسه به علت بیماری قادر به ادامه امتحان نباشد، بعد از ثبت نام در جلسه امتحان، با مطلع ساختن مسئولین آموزشی، به مرکز بهداشت ودرمان مراجعه کرده و در صورت تایید مرکز بهداشت ودرمان، درس مذکور حذف خواهد شد.
 •  دانشجویان شهرستانی در صورتیکه به دلیل بیماری در شهرستان بستری شوند، قبل از شروع امتحانات، باید مرکز بهداشت و درمان ومسئولین آموزش دانشکده را از وضعیت خود با خبر سازند.

مبتلایان اعصاب وروان

مبتلایان به ناراحتی‌های اعصاب و روان به نحوی که شرکت در امتحان برای آنها میسر نباشد می‌بایست بر اساس گواهی‌های تایید‌شده درس را حذف کنند.

بیماری‌های خاص

مبتلایان بیماری‌های خاص، در صورت مشکل جدی می‌توانند مدارک و گواهی های مربوطه را به مرکز بهداشت و درمان برای حذف درس ارائه دهند.

آخرین مهلت ارائه گواهی‌‌های امتحانی به مرکز حداکثر ۳ روز کاری بعد از روز امتحان مورد نظر خواهد بود. پس از آن به هیچ عنوان گواهی توسط مرکز تحویل گرفته نخواهد‌شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا