رفتن به محتوای اصلی
قراردادهای دانش‌بنیان از بیمه معاف شدند

قراردادهای دانش‌بنیان از بیمه معاف شدند

معاونت علمی وفناوری راست جمهوری، درراستای بهبود مسائل شرکت‌های دانش‌بنیان تفاهم‌نامه‌های مختلفی با سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط داشته که بیمه یکی از این مسائل است.

پرویزکرمی دئیس مرکزارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری گفت: با امضای تفاهم‌نامه ای بین معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و سازمان تامین اجتماعی مقرر شد.

تا از این پس در راستای بهود کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان تمام قراردادهای دانش‌بنیان که مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می‌رسند. از پرداخت ضرایب حق بیمه قردادها معاف شوند.

تایید قراردادها

وی بیان داشت: این قراردادها درصورت تایید توسط معاونت علمی و فناوری برای شعبه مورد نظر تامین اجتماعی ارسال خواهدشد. تا از ضرایب معافیت‌های گفته شده برخوردار شوند.

وی افزود: قراردادهای ذکرشده، فقط در خصوص موضوعات دانش‌بنیان موردتایید بوده است. این موضوعات فقط در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به تایید خواهند رسید.

سایرقراردادهای بسته شده درشرکت‌ها و موسسات موردنظر طبق مقررات و بارعایت قانون تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه خواهدشد.

دراین راستا گفتن شد

مشاور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اضافه کرد: بومی سازی کارآفرینی سعی این معاونت است. بهبود وایجاد تسهیلات در زمینه‌های بیمه، مالیات، صادرات و واردات در فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان را در دستورکار این معاونت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا