رفتن به محتوای اصلی

خدمات مددکاری اجتماعی ویژه دانشجویان

به نقل از سازمان امور دانشجویان خدمات مددکاری اجتماعی ویژه دانشجویان تهیه می‌گردد. پیوست خدمات مددکاری اجتماعی در مراکز مشاوره دانشجویی، برای برنامه‌های پیشگیری و مداخله ای ابلاغی به دانشگاه‌ها، تهیه و تدوین می‌شود.

سازمان امور دانشجویان، سی و سومین کارگروه تخصصی مددکاری در دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان با حضور مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت و اعضای این کارگروه برگزار‌شد.

در این نشست برخی از موضوعات به شرح زیر بررسی شد:

 • تهیه و تدوین برنامه مراقبت و پیگیری مددکاری اجتماعی گروه‌ های خاص در محیط‌ های خوابگاهی و دانشجویی با تاکید ویژه بر پیشگیری و مداخله در بحران.
 • تهیه و تدوین پیوست خدمات مددکاری اجتماعی برای برنامه‌های پیشگیری و مداخله ای ابلاغی به دانشگاه‌ها از قبیل مداخله در شکست های عاطفی، پیشگیری از مصرف مواد در محیط های دانشجویی، مداخله در اقدامات خود آسیب رسان دانشجویان و در قالب نقش و وظایف تخصصی مددکاران اجتماعی در مراکز مشاوره دانشجویی.
 • تهیه نظام نامه ای جهت مساعدت و حمایت‌های مالی از دانشجویان درگیر مشکلات و نگرانی اقتصادی جدی.
 • خدمات مددکاری اجتماعی ویژه دانشجویان

  تدوین مجموعه ای شامل بازتعریف نقش ها و فرایندهای تخصصی مددکاری اجتماعی در مراکز مشاوره دانشجویی شامل کیفیت و کمیت خدمات مددکاری اجتماعی مختص مراکز مشاوره دانشگاه‌ها.

 • تهیه شرح وظایف کامل مددکاران اجتماعی مختص مراکز مشاوره دانشجویی.
 • تدوین برنامه ای با هدف آسیب شناسی مشکلات و آسیب‌های روانی اجتماعی در خوابگاه‌های دانشجویی با تاکید بر نقش و فعالیت مددکاران اجتماعی در محیط های خوابگاهی(خوابگاه‌های اصلی دانشگاه، مراکز خودگردان و پانسیون‌ها).
 • حمایت علمی و فنی در حوزه تخصصی مددکاری اجتماعی در قالب تعیین برنامه سوپرویژنی منطقه ای و یا استانی.
 • استفاده از ظرفیت گروه‌های همیار سلامت روان در راستای بازتولید سرمایه اجتماعی در قالب تهیه و سرفصلهای آموزشی به این منظور و گنجاندن آن در برنامه‌های آموزشی و اجرایی گروه‌های همیار سلامت روان در دانشگاه‌ها.

هم چنین برنامه برگزاری پنجمین کارگاه آموزشی کشوری ویژه مددکاران اجتماعی مراکز مشاوره دانشگاه‌‌های دولتی سراسر کشور در دانشگاه یزد نیز ارائه شد.

موضوعات مطرح شده در این کارگاه

 • مداخله در بحران و برنامه‌های مراقبتی برای دانشجویان دارای مشکلات روانی اجتماعی
 • مهارت‌های ارزیابی و گزارش نویسی
 • تدوین و اجرای برنامه‌های توانمندسازی و حمایت اجتماعی برای دانشجویان و مداخلات مددکاری اجتماعی در خوابگاه‌های دانشجویی(آسیب شناسی محیطی، مداخلات حمایت و مراقبتی، حل تعارضات و بهبود روابط بین فردی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا