رفتن به محتوای اصلی

میزان مشارکت و فعالیت‌های داوطلبانه دانشجویان در مجموعه‌های فرهنگی افزایش یافته است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: فعالیت‌های فرهنگی جان تازه‌ای به فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی در دانشگاه‌ها داده است. به همین دلیل میزان مشارکت و فعالیت‌‌های داوطلبانه دانشجویان در مجموعه‌های فرهنگی افزایش یافته است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم بیان کرد: عمده‌ترین نقش در کارآفرینی برای راه پیدا کردن دانشگاه‌ها به سمت (دانشگاه نسل سوم) است. برای دانشگاه‌ها برنامه‌های ویژه‌ای در معاونت وزارت علوم، تهیه شده است.

غفاری گفت: باید در میان دانشجویان، آمادگی روانی و شناختی به وجود آوریم  تا بتوانند از ظرفیت‌های فرهنگی دانشگاه استفاده نمایند بنابراین جهت‌گیری به گونه‌ای است، دانشگاه در تکاپو برای ارتقای ارتباط با صنایع و رونق تولید است.
استفاده حداکثری از دانشجویان در این راه از اقدامت مهم این دانشگاه است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ادامه داد: برنامه‌ریزی برای افزایش تعامل و انگیزه بخشی دانشجویان، اساتید و کارکنان در جهت کارآفرینی و تولید ملی انجام شده است و امسال نیز به صورت منسجم‌تر دنبال می‌شود.

افزایش میزان مشارکت و فعالیت‌های داوطلبانه دانشجویان در مجموعه‌های فرهنگی

وی در پایان یاداور شد: با وجود آنکه اولویت دانشگاه، فعالیت اقتصادی نیست اما سعی شده است، این حوزه نیز جا نماند .همچنین فعالیت‌‌های فرهنگی جان تازه‌ای به فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی در دانشگاه‌ها داده است. به همین دلیل میزان‌مشارکت و فعالیت‌‌های داوطلبانه دانشجویان در مجموعه‌های فرهنگی افزایش یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا