رفتن به محتوای اصلی
نحوه ریاست اعضای هیئت علمی در موسسه غیرانتفاعی

نحوه ریاست اعضای هیئت علمی در موسسه غیرانتفاعی

علی آهون منش با اشاره به نحوه ریاست اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی در موسسات غیرانتفاعی بیان کرد: مطابق آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، تصدی ریاست موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی توسط اعضای هیئت‌علمی تمام وقت دانشگاه دولتی مشروط به تبدیل وضعیت به نیمه وقت و ماموریت به موسسه غیرانتفاعی است.

ریاست اعضای هیئت علمی


عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه دولتی برای ریاست موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی باید در این دانشگاه حضور تمام وقت داشته باشد.
از طرفی اگر استخدام دانشگاه دولتی است رئیس دانشگاه مذکور باید با ماموریت وی موافقت نماید. در رابطه با دانشگاه‌های غیردولتی به این صورت برقرار نیست.

رئیس اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی خاطرنشان کرد: عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه دولتی برای ریاست اعضای هیئت علمی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی می‌تواند مشروط بر انجام فعالیت‌‌های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه غیرانتفاعی نیز مشغول شود.
البته باید وظایف آموزشی و پژوهشی خود را انجام داده و تمام وقت در دانشگاه غیرانتفاعی حضور داشته باشد.

علی آهون منش در ادامه اضافه کرد: تعداد انگشت شماری از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی رئیس واحدهای غیرانتفاعی هستند. چون روسای دانشگاه‌ها خیلی با این موضوع موافقت نمی‌کنند که اعضای هیئت علمی به صورت تمام وقت در موسسات غیرانتفاعی به وظایف آموزشی و پژوهشی خود بپردازند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا