رفتن به محتوای اصلی
نیاز کشور به نیروی کارآفرین و مهارتی

نیاز کشور به نیروی کارآفرین و مهارتی

نیاز کشور به نیروی کارآفرین و مهارتی از دانشگاه‌ها باید داشت.
سید احمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ارتباط با خروجی نیرو از دانشگاه‌ها گفت: با هدف کارکردی که دانشگاه‌ها با توجه به رسالتی که دارند باید نیروی مورد نیاز جامعه را تربیت نماییم.
در حالی که دانشجویان دانشگاه‌ها باید نیروی مهارتی و کارآفرین از دانشگاه فارغ التحصیل شوند.
شایان ذکر است که جامعه به نیروی مهارتی و کارآفرین نیاز دارد.

سید احمد معتمدی در ادامه اظهار داشت: دانشگاه‌های کشور نقش محوری در تربیت نیروی انسانی دارند.
یکی از اساسی‌ترین ماموریت‌های اساسی دانشگاه و مراکزعلمی و موسسات در سطح کشور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار جامعه است.
در ارتباط با همت مضاعف در سطح کشور با این اتفاق چرخ دنده‌های صنعت و اقتصاد کشور با ورود جوانان با سرعت بیشتری حرکت خواهد داشت.

در ادامه اضافه کرد: جامعه امروزی از هر زمان دیگری به وجود نیروهای با مهارت و کارآفرین نیاز هست. مسئولیت پرورش و تربیت چنین نیروهای متخصصی بر عهده دانشگاه‌ها است.
برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های مختلف آزمایشگاهی و صنعتی در جامعه قدم‌های با قدرت بیشتری می‌توان برداشت.

شایان ذکر است که فارغ التحصیلان مهارتی برای کار ندارند. با توجه به اینکه فارغ التحصیلان از سطح علمی بالایی برخوردار هستند ولی مهارتی در زمینه کاری برای اشتغال ندارند.
جوانان دانشگاهی خودشان کارآفرین بوده شاتو در زمینه تخصص خود در کشور فعالیت خواهند داشت.
همچنین باعث اشتغال کاری خود و دیگران خواهند بود.

وی در این راستا افزود که دانشگاه و مراکز علمی برای رسیدن دانشجویان به شرایط ایده‌آل در عرصه کارآفرینی و مهارت‌افزایی دانشجویان کشور داشته باشیم.
در واقع دانشگاه باید مراکز نوآوری و مهارت را در رشته‌های مختلف ایجاد نمایند. در نتیجه دانشجویان از طریق این مراکز مهارت لازم را به دست آورده و کارآفرین خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا