رفتن به محتوای اصلی
۲۵ هزار دانشجوی جدیدالورود دانشگاه‌ پزشکی

۲۵ هزار دانشجوی جدیدالورود دانشگاه‌ پزشکی

۲۵ هزار دانشجوی جدیدالورود دانشگاه پزشکی در ارتباط با پایش سلامت به دانشگاه وارد می‌شوند.
در این راستا دکتر سیما سادات لاری اعلام کرد: مجموع اختلالاتی به ۱۳ آنها شایع است.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که اختلالات در طول پنج سال گذشته تقریبا ثابت بوده است.

اگرچه شایان ذکر است که برخی اختلالات کمتر و برخی بیشتر بوده است.

در ادامه اضافه کرد: اختلالاتی که مربوط به افسردگی، اضطراب و اختلالات بین فردی و درصد کمی هم‌افکار مربوط به خودکشی بوده‌ است.

وی یادآور شد: تست‌های پایش سلامت روان ما برای غربالگری دانشجویان بوده است. نمی‌توانست راه کار خوبی را نسبت به درمان نشان دهد.

تلاش شده است بهد از گذشت ده ماه و سنجش روایی و پایایی مناسب تست جدید را اجرایی نماییم.
تست جدید می‌تواند نیازهای ما را پاسخگو باشد.
شایان ذکر است که تست با بیست وسه تست انجام خواهد شد.

قابل ذکر است که همه دانشجویان جدیدالورود به این تست پایش سلامت روان می‌شوند.

البته در این راستا باید گفت که افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته پزشکی داشتیم و بیش از ۲۵ هزار دانشجوی جدیدالورود را ارزیابی نماییم.

ما یکسری دانشجوی آسیب پذیر است براساس معیارهایی که دانشجو افت تحصیلی داشته باشد به اداره مشاوره معرفی خواهند شد.

در صورتی که دانشجویان در تست‌هایی که ارزیابی می‌شوند که در صورت تشخیص مشکل تست‌های تخصصی‌تری انجام خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا