رفتن به محتوای اصلی

توسعه رشته‌های دانشگاه فنی و حرفه‌ای

سرپرست دانشگاه فنی و حرفه‌ای ، ابراهیم صالحی، از توسعه کیفی رشته‌های دانشگاه فنی و حرفه‌ای خبر داد و گفت: رشته‌ های شغلی که در این دانشگاه تدریس می‌شود، محدود است.

ابراهیم صالحی عمران  گفت: دانشگاه فنی و حرفه‌ای درصدد است تا با دریافت مجوز از وزارت علوم، رشته‌ های شغلی این دانشگاه را افزایش دهد.

رشته‌های دانشگاه فنی و حرفه‌ای

وی ادامه داد: رشته‌های شغلی که در این دانشگاه تدریس می‌شوند، محدود است. این درحالی است که در واقعیت خارج از دانشگاه، حرفه و شغل های زیادی برای آموختن وجود دارد.

 سرپرست دانشگاه فنی و حرفه‌ای یادآور شد: برای حرفه و شغل های زیادی که وجود دارد، نظام آموزشی و آکادمیکی تعریف نشده است که جامعه بتواند وارد این نظام‌های حرفه‌ای شود.

وی افزود: برنامه دانشگاه فنی و حرفه‌ ای افزایش تعداد حرفه های آموزشی این دانشگاه در سال جدید است. مقرر شده است، با همکاری آموزش و پرورش، صنعت و اداره کار، گروهی در این خصوص تشکیل شود.

وی با بیان اینکه هدف دانشگاه فنی و حرفه‌ای، توسعه کیفی رشته‌های این دانشگاه است افزود: دانشگاه فنی و حرفه‌ای دانشگاهی ماموریت گرا است. بنابر این  می‌تواند دانشجویان را از نظام آموزشی، به دنیای کار و اشتغال در آینده‌ای نچندان دور هدایت و راهنمایی کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا