رفتن به محتوای اصلی

اعتراض دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد به چاپ مقاله ISI

جمعی از دانشجویان دوره دکتری دکتری دانشگاه آزاد اسلامی به اجرای شرط چاپ مقاله ISI برای فارغ التحصیلی اعتراض کردند.

موارد اعتراضی دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

در این نامه تاکید آمده است: «دانشجویان دکتری برخی از رشته‌های علوم انسانی دانشگاه آزاد از جمله حسابداری، اقتصاد، مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی و روانشناسی بالینی از بقیه رشته‌های علوم انسانی مستثنی بوده و برای دفاع از رساله خود ملزم به چاپ مقاله در مجلات آی اس آی با (ضریب تاثیر) شده‌اند و این امر فراغت از تحصیل این دانشجویان را با چالش بزرگ مواجه ساخته است.

واحد دانشگاه آزاد

این درحالی است که دانشجویان دکتری رشته‌های علوم انسانی در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم برای فراغت از تحصیل، تنها ملزم به چاپ یک مقاله علمی پژوهشی مستخرج از رساله هستند.

مشکلات به وجود آمده

با توجه به مشکلات بنیادی که در زمینه چاپ مقاله در مجلات آی اس آی برای رشته‌های علوم انسانی به ویژه رشته‌های (حسابداری، اقتصاد، مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی و روانشناسی بالینی) وجود دارد بنابراین دانشجویان این رشته‌ها موفق به دفاع از رساله خود نشده‌اند.

دانشگاه آزاد بخشنامه اصلاًحی در این زمینه صادر کرد که براساس آن مقرر شده این دانشجویان با ارائه یک مقاله علمی پژوهشی مجاز به دفاع از رساله خود باشند اما دانشجویان برای تسویه حساب هنوز هم باید یک مقاله آی اس آی با (ضریب تاثیر) ارائه کنند.

این بخشنامه اصلاًحی مشکل موجود دانشجویان را از مرحله دفاع به مرحله تسویه حساب به تعویق انداخته و کماکان دانشجویان در فراغت از تحصیل با مشکل مواجه هستند.»

کارگاه مقاله نویسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا