رفتن به محتوای اصلی

انتصاب جدید در دانشگاه آزاد توسط فرهاد رهبر

رئیس دانشگاه آزاد دکتر فرهاد رهبر از انتصاب جدید در دانشگاه آزاد خبر داد.  ۲ انتصاب جدید در دانشگاه آزاد در پی احکام جداگانه ای منصوب شد.

انتصاب جدید در دانشگاه آزاد

فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد در احکام جداگانه ای عامل خزانه دار و مدیر کل امور مالی واحدهای علوم و تحقیقات و تهران شمال را منصوب کرد.

دو انتصاب جدید در دانشگاه آزاد

  • عبدالرحیم طاهری به عنوان عامل خزانه دار و مدیرکل امور مالی واحد علوم و تحقیقات تهران منصوب شد.
  • هم چنین احمد حیدری به عنوان عامل خزانه دار و مدیر کل امور مالی واحد تهران شمال منصوب شده است.

گفتنی است، سلسله تغییرات توسط فرهاد رهبر در جهت جلوگیری از رکود و توقف دانشگاه آزاد از اهداف خود و پیشبرد دانشگاه در مسیر هرچه بهتر صورت گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا