رفتن به محتوای اصلی

تقویم آزمون‌های علوم پزشکی سال ۹۷ اعلام شد

بر اساس تقویم آزمون‌های علوم پزشکی سال ۹۷، آزمون‌های دستیاری تخصصی بالینی و دکتری تخصصی علوم پزشکی اردیبهشت ۹۷ برگزار می‌شود.

در سال ۹۷ تعداد ۳۴ آزمون کشوری برگزار می‌شود.

اولین آزمون در سال ۹۷ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE است که در ۳۰ فروردین ماه ۹۷ برگزار می‌شود.

آخرین آزمون نیز آزمون پیش کارورزی و علوم پایه است که در روز ۱۶ اسفند ۹۷ برگزار خواهد شد.

آزمون دستیاری دوره چهل و پنجم در روز ۶ اردیبهشت ۹۷ و آزمون دکتری تخصصی گروه علوم پزشکی در روزهای ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۹۷ برگزار می‌شود.

جدول آزمون‌های علوم پزشکی سال ۱۳۹۷

ردیف نام آزمون تاریخ برگزاری آزمون
۱ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE ۳۰ فروردین ماه ۹۷
۲ آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی (چهل و پنجمین دوره) و آزمون پذیرشدستیار پزشک خانواده ۶ اردیبهشت  ماه ۹۷
۳ آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره) ۱۳ اردیبهشت  ماه ۹۷
۴ آزمون کتبی پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) توسط دانشگاه‌ها ۱۳ اردیبهشت  ماه ۹۷
۵ آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت،دندانپزشکی و داروسازی (PHD) ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت  ماه ۹۷
۶ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۷ تیر ماه ۹۷
۷ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE ۷ تیر ماه ۹۷
۸ آزمون کارشناسی ارشد ۱۴ و ۱۵ تیر ماه ۹۷
۹ آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی ۱۴ تیر ماه ۹۷
۱۰ آزمون ارتقای دستیاران دندانپزشکی ۱۴ تیر ماه ۹۷
۱۱ آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی (توسط دانشگاه‌های مجری) ۲۱ تیر ماه ۹۷
۱۲ آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره) ۲۸ تیر ماه ۹۷
۱۳ آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور ۱ ۴ مردادماه ۹۷
۱۴ آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج کشور ۱ ۴ مردادماه ۹۷
۱۵ آزمون ملی دندانپزشکی ۱ ۴ مردادماه ۹۷
۱۶ آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور ۴ مردادماه ۹۷
۱۷ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE ۱۸ مردادماه ۹۷
۱۸ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۲۵ مردادماه ۹۷
۱۹ آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی) ۵ شهریور ۹۷
۲۰ آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی بورد تخصصی (دوره ۶۵) و فوق تخصصی (دوره ۳۲) ۸ و ۹ شهریور ۹۷
۲۱ آزمون پیش کارورزی و علوم پایه ۱۵ شهریور ۹۷
۲۲ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE ۱۹ مهرماه ۹۷
۲۳ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۲۴ آبان ماه ۹۷
۲۴ آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره) ۸ آذر ماه ۹۷
۲۵ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE ۱۵ آذر ماه ۹۷
۲۶ آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور ۲ ۶ دی ماه ۹۷
۲۷ آزمون ملی دندانپزشکی ۲ ۶ دی ماه ۹۷
۲۸ آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره) ۲۰ دی ماه ۹۷
۲۹ آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی (سی و ششمین دوره) ۱۱ بهمن ماه ۹۷
۳۰ آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی بورد تخصصی (دوره ۶۶) و فوق تخصصی (دوره ۳۳) ۱۱ بهمن ماه ۹۷
۳۱ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۱۸ بهمن ماه ۹۷
۳۲ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE ۲۵ بهمن ماه ۹۷
۳۳ آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی (چهل و ششمین دوره) و آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده ۲ اسفند ماه ۹۷
۳۴ آزمون پیش کارورزی و علوم پایه ۱۶ اسفند ماه ۹۷

لازم است کلیه داوطلبان آزمون‌های علوم پزشکی ،به طور مستمر اخبار و اطلاعات و یا هرگونه تغییرات احتمالی مربوط به آزمون‌های علوم پزشکی را از طریق سایت مرکز سنجش پزشکی پیگیری کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا