رفتن به محتوای اصلی

طرح دانشگاه عاری دخانیات در دانشگاه تهران

حسن به نژاد معاون دانشجویی دانشگاه خبر داد: طرح دانشگاه عاری دخانیات در دانشگاه تهران از مهر ماه در این دانشگاه برگزار خواهد شد.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران گفت: طرح دانشگاه عاری از دخانیات از مهرماه در این دانشگاه اجرایی خواهد‌شد.

طرح دانشگاه عاری دخانیات در دانشگاه تهرانطرح دانشگاه عاری دخانیات در دانشگاه تهران

حسن به نژاد گفت: ما برنامه داریم در طرح دانشگاه عاری از دخانیات دانشجویان نقش ویژه‌ای داشته باشند بنابراین:

  • تمامی تشکل ها، شوراهای صنفی و انجمن‌های علمی نمایندگانی در کمیته سیاستگذاری این طرح دعوت شده‌اند.
  • براین اساس در اجرای این طرح دانشجویان مشارکت دارند و سیاست ها و برنامه‌ریزی ها در این زمینه به صورت اغنایی و تشویقی خواهد بود و نگاه انضباطی نداریم.
  • کمیته دانشجویی مربوط به طرح دانشگاه عاری از دخانیات در دانشگاه تشکیل شده و درحال تعیین جلسه کمیته دانشگاهی هستیم و پیش‌بینی می‌کنیم این طرح از مهرماه امسال اجرایی شود.
  • در این زمینه به دنبال فعالیت‌های فرهنگی هستیم و باتوجه به مشارکت دانشجویان در اجرای طرح در صورتی که دانشجویی اقدام به مصرف سیگار کند به دلیل نوع نگاه دیگر دانشجویان موجب خواهد‌شد که فرد از مصرف سیگار در میحط دانشگاه دوری کند.
  • طرح دانشگاه عاری از دخانیات شامل تمام فضاهای دانشگاه از جمله پردیس ها، خوابگاه‌ها، ساختمان‌های اداری و آموزشی است.
  • این طرح برای کارکنان، دانشجویان و استادان اجرا خواهد‌شد.

به نژاد در پایان اظهار داشت: در صورتی که شرایط پیچیده ای ایجاد شود برخورد انضباطی با دانشجویان سیگاری خواهیم داشت اما اصل برنامه و سیاست ما در این زمینه نگاه فرهنگی و اغنایی به موضوع است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا