یکی از نظام‌های مهم رتبه‌بندی، نظام رتبه‌بندی تایمز است. در این نظام رتبه‌بندی و در سال ۲۰۱۸  دانشگاه‌های:

دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی جهانی

 • دانشگاه شریف
 • دانشگاه امیرکبیر
 • دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دانشگاه اصفهان
 • دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه تبریز
 • دانشگاه تهران (شعبه بین‌المللی کیش)

حضور دارند که در رده ۶۰۱ تا ۸۰۱ قرار گرفته‌اند. درهمین نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های شهید بهشتی و شیراز هم در رتبه‌بندی ۸۰۱ به بعد قرار می گیرند.

در این نظام رتبه‌بندی و در سال ۲۰۱۷ دانشگاه‌های:

 • دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 • دانشگاه تبریز
 • دانشگاه گیلان
 • دانشگاه اصفهان
 • دانشگاه الزهرا
 • دانشگاه بیرجند

برای اولین بار در فهرست جهانی تایمز قرار گرفتند که در این بین دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با اولین حضور خود در رتبه‌بندی تایمز، به عنوان برترین دانشگاه کشور معرفی شد.

در سال ۲۰۱۷ تعداد ۱۸ موسسه ایرانی در رتبه ‌بندی جهانی تایمز جزو برترین موسسات علمی قرار گرفتند،‌ که این تعداد در سال ۲۰۱۶، ۱۳ موسسه ایرانی بوده است.

گفتنی است پایگاه رتبه‌بندی تایمز یکی از نظام‌های معتبر بین‌المللی است که از سال ۲۰۰۴ مراکز آموزش عالی را در سراسر جهان مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار داده است. این رتبه‌بندی از ۱۳ شاخص در قالب ۵ معیار کلی که در ذیل آمده است، بهره گرفته است.

 • آموزش با وزن ۳۰ درصد
 • پژوهش با وزن ۳۰ درصد
 • استنادات با وزن ۳۰ درصد
 • وجهه بین‌المللی با وزن ۷٫۵ درصد
 • ارتباط با صنعت با وزن ۲٫۵ درصد