رفتن به محتوای اصلی

وزارت علوم برای راه‌اندازی دکتری در دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ شرط تعیین کرد

جعفر کیوانی معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی بیان کرد: وزارت علوم برای راه‌اندازی دکتری در دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ شرط تعیین کرد. و در ادامه گفت: براساس بخشنامه وزارت علوم دانشگاه‌ها سطح یک و دو درصورتی می‌توانند دوره جدید دکتری راه‌اندازی کنند که یک دوره قبلی دکتری را متوقف کنند.

جعفر کیوانی درباره محدود شدن پذیرش دانشجویان دکتری در دانشگاه‌ها و برنامه دانشگاه خوارزمی دراین خصوص گفت: براساس بخشنامه وزارت علوم توسعه دوره دکتری در دانشگاه‌ها محدود شده و به جز دانشگاه‌های سطح یک و سطح دو، به هیچ دانشگاهی مجوز راه‌اندازی دوره دکتری جدید داده نمی‌شود.

راه‌اندازی دوره دکتری در دانشگاه خوارزمیراه‌اندازی دکتری در دانشگاه‌های سطح 1 و 2

کیوانی افزود: دانشگاه خوارزمی از آن دسته دانشگاه‌هایی است که می‌توانند دوره دکتری جدید راه‌اندازی کنند منتهی، این دانشگاه‌‌ها برای راه‌اندازی دوره دکتری جدید، باید پذیرش در یک دوره دکتری قبلی را متوقف کنند.

معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی یادآور شد: ما نیز دراین زمینه فعال هستیم و به دانشکده‌ها ابلاغ کرده ایم در صورتی که خواستار راه‌اندازی دوره دکتری جدید هستند، با در نظر گرفتن این بخشنامه وزارت علوم، باید یک دوره قبلی خود را متوقف کنند تا بتوانند دوره جدید دکتری راه‌اندازی کنند.

وی در انتها افزود: اکنون دانشکده‌های ما در حال مطالعه هستند که نیاز کشور در کدام رشته‌ها است، دانشگاه خوارزمی اگر بخواهد رشته جدید مورد نیاز جامعه را راه‌اندازی کند، با توجه به این محدودیت وزارت علوم راه‌اندازی خواهد‌کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا