رفتن به محتوای اصلی

گسترش رشته‌های کاربردی دانشگاه پیام نور

دکتر محمدرضا زمانی رییس دانشگاه پیام نور از توسعه رشته‌های کاربردی پیام نور خبر داد. وی مهمترین برنامه‌های دانشگاه پیام نور در سال پیش رو را گسترش رشته‌های تحصیلات تکمیلی با تمرکز بر رشته‌های کاربردی و مورد نیاز جامعه عنوان کرد.

رییس دانشگاه پیام نور بر ضرورت اصلاًح فرآیندها با هدف افزایش سرعت، کاهش هزینه و افزایش سطح رضایت دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی تاکید کرد.

گسترش رشته‌های کاربردی تحصیلات تکمیلی رشته‌های کاربردی

زمانی با اشاره به مهم‌ترین برنامه‌های آموزشی این دانشگاه در سال پیش رو افزود: آمایش رشته محل‌ها و گسترش رشته‌‎های تحصیلات تکمیلی با تاکید بر رشته‌های کاربردی و مورد نیاز جامعه یکی از مهمترین برنامه‌های آموزشی دانشگاه پیام نور است.

بازنگری منابع آموزشی و نیازسنجی

رییس دانشگاه پیام نور تصحیح و بازنگری منابع آموزشی و  نیازسنجی و برنامه‌ریزی توسعه رشته‌های این دانشگاه را برای تحقق اهداف آموزشی ضروری دانست.

گسترش شیوه آموزش الکترونیکی

گسترش آموزش الکترونیکی یکی دیگر از برنامه‌های مهم این دانشگاه عنوان شد. رییس دانشگاه پیام نور در این رابطه گفت: بومی سازی و ایجاد سامانه آموزش یادگیری (LMS) جدید مطابق با نیازهای دانشگاه، افزایش ظرفیت آموزش الکترونیکی با قطب بندی جدید و ایجاد گروه‌های درسی و همچنین ارائه آموزش الکترونیکی برای دانشجویان مراکز بین‌الملل از جمله زیرساخت‌های لازم برای این منظور است که در سال جدید تحقق خواهد یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا