رفتن به محتوای اصلی

اولویت دانشگاه پیام‌نور برای منطقه‌ای شدن و کاهش هزینه‌ها

محمد رضا زمانی رئیس دانشگاه پیام‌نور اولویت دانشگاه پیام‌نور را مطرح کرد و اعلام کرد: منطقه ای شدن و کم کردن هزینه‌ها اولویت دانشگاه پیام نور است.

رئیس دانشگاه پیام نور در ادامه گفت: اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در بحث منطقه‌ای شدن این دانشگاه از اولویت‌های این دانشگاه در ماه‌های پیش رو است.

اولویت دانشگاه پیام‌نور

محمد رضا زمانی اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در بحث منطقه ای شدن موارد ذیل را از اولویت‌های دانشگاه پیام نور در ماه‌های پیش رو دانست:

  • تمرکز زدایی
  • کم کردن هزینه‌ها
  • صرفه جویی

زمانی باتاکید برضرورت بسترسازی برای رفع چالش‌ها و پیشرفت علمی دانشگاه پیام نور گفت: از هر طرح و برنامه‌ای که در جهت درآمدزایی با رعایت شئون دانشگاه و قوانین است، استقبال و از آن حمایت خواهیم کرد .

رئیس دانشگاه پیام نور موارد ذیل را از اولویت‌های مالی در سال ۱۳۹۷ ذکر کرد:

  • اختصاص بودجه مراکز به آنها
  • تصمیم سازی از سوی مسئولان مراکز با رعایت سر فصل بودجه‌ای

وی با اشاره به بودجه فرهنگی بر هزینه کرد این بودجه در ردیف مربوطه و دوری از صرف آن در سایر ردیف‌

ها تاکید کرد و در خاتمه گفت: اگر صرف هزینه ها را بر عهده روسای مراکز قرار دهیم، تصمیم سازی بهتری در جهت هزینه بودجه‌ها صورت خواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا