رفتن به محتوای اصلی

راه‌اندازی ۲ گروه آموزشی جدید در دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس از راه‌اندازی ۲ گروه آموزشی جدید در دانشگاه تربیت مدرس خبر داد. در جلسه شورای راهبردی تصوب شد، ۲ گروه میان رشته‌ای «انرژی های تجدیدپذیر» و «بیوسنسور» در دانشگاه تربیت مدرس راه‌اندازی می‌شود.

در جلسه شورای راهبردی دانشکده علوم و فناوری‌های بین رشته‌ای دانشگاه تربیت مدرس راه‌اندازی دوگروه «انرژی های تجدیدپذیر» و «بیوسنسور» در این دانشکده تصویب شد.

حرکت دانشگاه تربیت مدرس به سمت دانشگاه‌های نسل سومگروه آموزشی جدید در دانشگاه تربیت مدرس

در راستای حرکت دانشگاه تربیت مدرس به سمت دانشگاه‌های نسل سوم، هم چنین بر اساس اهداف طرح تحول راهبردی و نقش کلیدی دانشکده علوم و فناوری های بین رشته‌ای در این زمینه، راه‌اندازی دو گروه میان رشته‌ای انرژی های تجدید پذیر و سنسور و بیوسنسور با مشخص شدن اعضای اصلی در شورای راهبردی این دانشکده تصویب شد.

بر اساس مصوبات جلسه شورای راهبردی تعیین شد، فعالیت این گروه‌ها در خصوص ایجاد زمینه‌های لازم برای طرح و اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی با همکاری استادان و دانشجویان علاقه‌مند از رشته‌ها و دانشکده‌های مرتبط با این برنامه‌ها آغاز شود.

هر گروه دارای حداکثر ۵ نفر عضو اصلی و تعدادی همکار است که اعضای اصلی گروه مسئولیت هماهنگی و اجرای برنامه‌های مذکور را بر عهده دارند و تهیه گزارش ها و برگزاری جلسات مرتبط نیز بر عهده معاون آموزشی دانشکده است.

در راستای حمایت از برنامه‌های میان رشته‌ای، مشوق های مالی و حمایت های ویژه برای برنامه‌هایی که در این گروه ها طرح و اجرا می گردند در نظر گرفته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا