رفتن به محتوای اصلی
دانشگاه یزد
0
تعداد دانشجویان
0
تعداد هیات علمی

اطلاعات تماس دانشگاه

نشانی: یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه

تلفن: ۳۵۳۱۲۳۲۲۲۲

پایگاه اینترنتی دانشگاه یزد

نشان دانشگاه یزد

دانشگاه یزد در سال ۱۳۶۷ تاسیس شد و هم اکنون در رده ۲۰۰ دانشگاه جوان برتر جهان و ۱۲ دانشگاه برتر غیرپزشکی کشور بر اساس رتبه‌بندی تایمز و یورپ قرار گرفته است.

این دانشگاه در سال ۱۹۸۹ با ادغام چندین موسسه قدیمی‌تر تأسیس شد و طی سال‌ها به‌سرعت رشد کرد. پردیس اصلی آن در صفویه واقع شده است. چهار پردیس دیگر و دو دانشکده مستقل وجود دارد که همگی در مجاورت شهر یزد یا در مجاورت پردیس مرکزی واقع شده‌اند.

این مجموعه آموزش عالی در رشته‌های مهندسی برق، معدن و متالورژی، عمران، مکانیک، رایانه، صنعتی، نساجی، شیمیایی و پلیمر دانشجو می‌پذیرد. اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم اجتماعی، زبان‌ها و ادبیات، روانشناسی و علوم تربیتی، الهیات، جغرافیا، حقوق و علوم سیاسی، فیزیک، ریاضیات، شیمی، زیست‌شناسی و زمین‌شناسی از دیگر رشته‌های دایر در این دانشگاه هستند.دانشکده هنر و معماری به خصوص یکی از دانشکده‌های مهم و مطرح این دانشگاه به حساب می‌آید که از جمله رشته‌های آن می‌توان به نقاشی، هنر، برنامه‌ریزی شهری و معماری اشاره کرد.
در این دانشگاه، بین‌المللی‌سازی فعالیت‌ها و برنامه‌ها به عنوان یک هدف راهبردی تعریف شده است.

سال تاسیس: ۱۳۶۷

رئیس فعلی: دکتر قاسم بریدلقمانی

رشته‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد

رشته کارشناسی ارشدگرایش کارشناسی ارشدرشته دکتریگرایش دکتری
مديريت صنعتيتوليدتفسیر تطبیقی_
مديريت صنعتيتوليد و عملياتمدیریت و کنترل بیابانندارد
مديريت صنعتيتحقيق در عملياتمهندسی صنایعمدیریت سیستم بهره وری
مدیریت کسب و کارزنجیره تامینمهندسی برققدرت
مديريت صنعتيمديريت كيفيت و بهره وريمهندسی برقمخابرات سیستم
مديريت اجرائيمهندسی مکانیکتبدیل انرژی
مديريت اجرائيمديريت توليد و عملياتشیمیشیمی تجزیه
مديريت اجرائيتوليد و عمليات(آموزش محور)شیمیشیمی فیزیک
مديريت اجرائي(آموزش محور)مديريت اجراييریاضی محضریاضی جبر
مديريت بازرگانيبازرگاني داخليمهندسی نساجیتکنولوژی نساجی
مديريت بازرگانيمديريت استراتژيكعلوم اقتصادی-
مديريت بازرگانيتجارت الكترونيكجغرافیابرنامه ریزی شهری
مديريت بازرگاني بازاريابيمدیریت صنعتیتولید و عملیات
مديريت كسب و كاررفتار سازماني و منابع انسانيمدیریت صنعتیتحقیق در عملیات
علوم اقتصادياقتصاد نظریمدیریت بازرگانیمدیریت بازاریابی
علوم اقتصادياقتصاد محیط زیستمدیریت بازرگانیرفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
علوم اقتصادياقتصاد شهری و منطقه ایمديريت صنعتيتوليد و عمليات
علوم اقتصاديبانکداری اسلامیمديريت صنعتيتحقيق در عمليات
علوم اقتصاديتوسعه اقتصادی و برنامه ریزیمديريت صنعتيمالي
مديريت ماليمديريت بازرگانيمدیریت بازاریابی
مديريت مالي(آموزش محور)مديريت بازرگانيرفتار ساز مانی ومدیریت منابع انسانی
حسابداريعلوم اقتصادياقتصاد ايران
حسابداري(آموزش محور)علوم اقتصادياقتصاد پولي
زبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات فارسی(محض)علوم اقتصادي اقتصاد شهری و منطقه ای
زبان و ادبیات فارسیادبیات پایداریعلوم اقتصادياقتصاد مالی
زبان انگلیسیادبیات انگلیسیعلوم اقتصاديتوسعه اقتصادی
زبان انگلیسیآموزش زبان انگلیسیمديريت مديريت مالي
زبان و ادبیات عربیزبان و ادبیات عربیماليمهندسی مالی
علوم و مهندسی آبخیزمدیریت حوزه های آبخیزماليحقوق مالی
محیط زیستبرنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیستجغرافیا و برنامه ریزی شهری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
علوم و مهندسی جنگلمدیریت جنگلزبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات فارسی
علوم و مهندسی جنگلعلوم زیستی جنگلزبان انگلیسیآموزش زبان انگلیسی
آمار ریاضیزبان و ادبیات عربیزبان و ادبیات عرب
آمار اقتصادی - اجتماعیجامعه‌شناسیمسائل اجتماعی ایران
حسابداری-جامعه شناسیاقتصادی و توسعه
مدیریت بازرگانیمدیریت مالیجمعیت شناسی---
مدیریت بازرگانیمدیریت بازاریابیعمرانسازه
مدیریت بازرگانیتجارت الکترونیکعمرانراه و ترابری
مدیریت مالی-عمرانژئوتکنیک
مدیریت صنعتیتولید و عملیاتعمرانمهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
مدیریت صنعتیتحقیق در عملیاتمهندسی کامپیوترنرم‌افزار
مهندسی معماری-مهندسی کامپیوترهوش مصنوعی و رباتیکز
جغرافیابرنامه ریزی شهریمهندسی مکانیکمکانیک جامدات
مهندسی صنایعمدیریت و سیستم بهره‌وریمهندسی مکانیکدینامیک، کنترل و ارتعاشات
مهندسی مکانیکتبدیل انرژیمهندسی مکانیکتبدیل انرژی
ریاضی کاربردی-مهندسی نساجیتکنولوژی نساجی
مهندسی برقمخابرات سیستممهندسی نساجیتکنولوژی نساجی
الهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامیمهندسی صنایعبهینه سازی سیستم ها
نهج البلاغهاجتماعی، سیاسی و حقوق عمومیبرق - مخابراتسیستم
شیعه شناسیکلامبرق - مخابراتمیدان و موج
شیعه شناسیجامعه شناسیعلوم و مهندسی آبخیزحفاظت آب و خاک
علوم قرآن_علوم و مهندسی آبخیزمدیریت حوزه های آبخیز
تفسیر و علوم قرآن_معماریمعماری
تفسیر قرآن مجید_علوم و مهندسی آبخیزحفاظت آب و خاک
معارف قرآن_علوم و مهندسی آبخیزشیمی آلی
روانشناسی تربیتیروانشناسی تربیتیمعماریمعماری
برنامه ریزی درسیبرنامه ریزی درسیفیزیکاپتیک و لیزر
تحقیقات آموزشیتحقیقات آموزشیفیزیکفیزیک پلاسما
علوم سیاسیروابط بین المللفیزیکفیزیک پلاسما
علوم سیاسیمطالعات منطقه ایفیزیکفیزیک هسته ای
علوم سیاسیعلوم سیاسیفیزیکذرات بنیادی و نظریه میدانها
روانشناسیعمومیفیزیکفیزیک ماده چگال
رفتار حرکتیآموزش تربیت بدنیمحاسبات علمی
پژوهش علوم اجتماعی---ریاضیآنالیز
جامعه شناسی---ریاضیجبر
مددکاری اجتماعی---ریاضیهندسه و توپولوژی
جمعیت شناسی---آمار
علم سنجی---آّب و هوا شناسی آب و هوا شناسی
مهندسی صنایع پلیمرفرآورشمهندسی برققدرت
مهندسی شیمیفرآیندهای جداسازیمهندسی معدناستخراج مواد معدنی
عمرانسازهمهندسی معدنفراوری مواد معدنی
عمرانراه و ترابریمهندسی معدنمکانیک سنگ
عمرانژئوتکنیک
عمرانمهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
مهندسی کامپیوترشبکه‌های کامپیوتری
مهندسی کامپیوترهوش مصنوعی و رباتیکز
مهندسی کامپیوترنرم‌افزار
مهندسی معدناستخراج مواد معدنی
مهندسی معدنفراوری مواد معدنی
مهندسی معدنمکانیک سنگ
مهندسی مکانیکطراحی کاربردی
مهندسی مکانیکساخت و تولید
مهندسی مکانیکانرژی های تجدیدپذیر
مهندسی مکانیکتبدیل انرژی
مهندسی نساجیفناوری نساجی
مهندسی نساجیالیاف
مهندسی نساجیتکنولوژی نساجی
مهندسی نساجیشیمی نساجی و علوم الیاف
مهندسی نساجینانو بیو منسوجات
مهندسی صنایعبهینه سازی سیستم ها
مهندسی صنایعسیستم های کلان
مهندسی صنایعمدیریت مهندسی
برق - مخابراتسیستم
برق - مخابراتمیدان و موج
مهندسی برقسيستم هاي قدرت
مهندسی برقالکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی
مهندسی برقکنترل
علوم و مهندسی مرتعگیاهان دارویی و صنعتی
علوم و مهندسی آبخیزحفاظت آب و خاک
علوم و مهندسی محیط زیستمدیریت و حفاظت تنوع زیستی
علوم و مهندسی محیط زیستارزیابی و آمایش سرزمین
علوم و مهندسی محیط زیستآلودگی های محیط زیست
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاکشیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
مدیریت منابع خاکفیزیک و حفاظت خاک
بیوتکنولوژی کشاورزیندارد
مدیریت و کنترل بیابانندارد
معماریمعماری
نقاشی
طراحی شهری
برنامه ریزی شهری
شیمیشیمی آلی
شیمیشیمی فیزیک
شیمیشیمی معدنی
شیمیشیمی تجزیه
ژنتیک_
زمین شناسی مهندسی__
فیزیکاپتیک و لیزر
فیزیکفیزیک پلاسما
فیزیکفیزیک پلاسما
فیزیکهواشناسی
فیزیکفیزیک هسته ای
فیزیکذرات بنیادی و نظریه میدانها
فیزیکفیزیک ماده چگال
فیزیکفیزیک آماری و سامانه های پیچیده
فیزیکگرانش و کیهان شناسی
محاسبات علمی
ریاضیات و کاربردهاآنالیز
ریاضی محضهندسه و توپولوژی
ریاضی محضجبر
جغرافیا و برنامه ریزی شهری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
آّب و هوا شناسی آب و هوا شناسی محیطی
ژئومورفولوژی ژئومورفولوژی و آمایش محیط
پردیس فنی و مهندسی دانشگاه یزد
پردیس مهریز دانشگاه یزد
پردیس بین الملل دانشگاه یزد
دانشکده معماری دانشگاه یزد

برای عضویت رایگان در سامانه دانشگاهیان کلیک کنید

برگشت به بالا