رفتن به محتوای اصلی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
0
تعداد دانشجویان
0
تعداد هیات علمی

اطلاعات تماس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آرم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون ۵۷۰۸ مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان صاحب امتیاز و ناشر ۱۲ مجله تخصصی است و تا کنون ۸ همایش توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون ۱۲ مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال ۱۳۹۷ پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «محیط زیست» و «آبزی پروری» منتشر نموده اند.

سال تاسیس: ۱۳۳۶

رئیس فعلی: دکتر علی نجفی نژاد

 

برگشت به بالا