رفتن به محتوای اصلی
انتخاب رشته رایگان

انتخاب رشته رایگان

۱ – مراجعه به سایت سازمان سنجش و دریافت کارنامه

سامانه انتخاب رشته رایگان مجازی

ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید و کارنامه آزمون خود را دریافت نمایید:

سامانه کارنامه آزمون سراسری سازمان سنجش

  • شماره پرونده/شماره داوطلبی: برای دریافت کارنامه، ضروری است یکی از این دو شماره را داشته باشید.
  • شماره شناسنامه: برای متولدین سال ۱۳۶۸ به بعد، شماره شناسنامه همان شماره ملی است. آن را به صورت عدد ده رقمی کامل درج نمایید.
  • سال تولد: در این قسمت، سال تولد خود را به صورت دو رقمی (به عنوان مثال ۸۰) وارد کنید.
  • کد امنیتی: تصویری است که در قالب یک عدد ۵ رقمی به شما نمایش داده شده است.

کارنامه سازمان سنجش

در صورتی که شماره پرونده یا داوطلبی خود را گم کرده‌اید، اصلاًً نگران نباشید. راهنمای دریافت شماره پرونده یا داوطلبی را برای شما نوشته‌ایم.

۲ – مشخص شدن رتبه کل در سهمیه نهایی + منطقه

پس از مشاهده کارنامه، لازم است به قسمت پایین آن مراجعه کرده و رتبه کل در سهمیه نهایی را ببینید:

کارنامه سازمان سنجش آموزش کشور
  • رتبه کل در سهمیه نهایی: این رتبه، مهمترین عددی است که باید بدانید، چرا که انتخاب رشته شما اصولاً بر مبنای رتبه سهمیه صورت می‌گیرد نه رتبه کشوری. عدد ستون اول، تعداد کل شرکت‌کنندگان منطقه شما را در زیر گروه آزمایشی مربوطه نشان می‌دهد. به عنوان مثال، اگر شما شرکت‌کننده گروه آزمایشی تجربی از منطقه ۲ باشید، آن عدد بیانگر تعداد شرکت‌کنندگان در گروه تجربی منطقه ۲ است.
  • رتبه کشوری: این رتبه جایگاه شما را در هر زیر گروه میان کل شرکت‌کنندگان آزمون سراسری گروه آزمایشی مربوطه (تجربی یا انسانی یا ریاضی یا هنر یا زبان) نشان می‌دهد. تعداد کل داوطلبان نیز در ستون اول درج شده است.
  • نمرات خام دروس: این درصدها در حال حاضر چندان فایده‌ای برای شما نخواهد داشت! چرا که اعداد مهم که می‌تواند سرنوشت شما را تعیین کند، رتبه شما در هر یک از زیر گروه هاست.

۳ – مراجعه به سامانه انتخاب رشته رایگان

در این مرحله، می‌توانید با مراجعه به سامانه انتخاب رشته رایگان، کد رشته محل‌هایی که امکان قبولی بیشتری را دارید مشاهده کنید:

برای ورود به سامانه انتخاب رشته رایگان اینجا کلیک کنید

گام اول – شماره موبایل خود را درج کنید:

در گام نخست، شماره موبایل خود را به صورت ۰۹۱xxxxxxxx درج نمایید:

سامانه انتخاب رشته رایگان

گام دوم – نام، نام‌خانوادگی و شماره ملی خود را وارد کنید:

سپس، نام، نام‌خانوادگی و کد ملی خود را درج کنید.

گام سوم – انتخاب گروه آزمایشی و درج رتبه + تایید اطلاعات:

در این مرحله، ابتدا گروه آزمایشی خود را مشخص کنید و سپس رتبه کل در سهمیه نهایی‌تان را درج نمایید.

سپس اطلاعات درج شده را تایید نمایید. به یاد داشته باشید این اطلاعات قابل تغییر نیست:

گام چهارم – انتخاب رشته‌ها و استان‌های مورد نظر

در این مرحله، نسبت به انتخاب رشته‌های مورد نظر خود از لیست، اقدام کنید:

سپس، نسبت استان‌هایی را که مایل هستید در آن‌ها تحصیل کنید، انتخاب نمایید:

گام پنجم – اولویت بندی رشته و استان

در گام بعد، نسبت به اولویت بندی رشته‌ها به ترتیب علاقه‌ای که دارید، اقدام نمایید:

همچنین مشخص کنید هر استانی که انتخاب کرده‌اید، در اولویت چندم شما قرار می‌گیرد:

گام ششم – مشاهده نتایج انتخاب رشته

به شما تبریک می‌گوییم! اینک می‌توانید به کمک سیستم هوش مصنوعی، کد رشته‌هایی که بیشترین امکان قبولی را در آن‌ها دارید به ترتیب اولویت مشاهده کنید:

نتایج اتخاب رشته آزمون سراسری
سامانه انتخاب رشته رایگان مجازی

انتخاب رشته رایگان برای داوطلبان کنکور یک ضرورت است. در آزمون سراسری ۱۳۹۸ حدود یک میلیون و صد و نود هزار نفر (۱٫۱۹۰٫۰۰۰) شرکت کرده‌اند که ترکیب رشته‌های آن‌ها بدین صورت است:

تمام این داوطلبان لازم است تا مردادماه امسال نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. در این میان، بعضی با مراجعه به مشاوران تحصیلی، به تناسب وضعیت و موقعیت خود مشاوره دریافت می‌کنند. بعضی با کمک دوستان خود انتخاب رشته را انجام داده و برخی نیز از طریق اینترنت، اطلاعات لازم را دریافت کرده و یا از سیستم‌های آنلاین انتخاب رشته (با پرداخت هزینه یا به صورت انتخاب رشته رایگان) اقدام می‌نمایند.

ویژگی‌های انتخاب رشته رایگان

بر اساس رشته و شهر مورد نظر

انتخاب رشته صحیح

انتخاب رشته در این سیستم بر اساس رشته و شهر مورد نظرتان صورت می‌گیرد. سایر رشته‌ها و شهرهایی که علاقه به تحصیل در آن‌ها را ندارید حذف خواهد شد.

مطابق دفترچه ۹۸ سازمان سنجش

سازمان سنجش

انتخاب رشته شما دقیقاًً بر اساس آخرین نسخه دفترچه انتخاب رشته ۹۸ سازمان سنجش صورت می‌گیرد. همچنین در انتخاب رشته، رتبه شما در منطقه لحاظ خواهد شد.

امکان اولویت بندی بر اساس رشته و شهر

انتخاب رشته شما بر اساس رشته و شهر مرتب خواهد شد. در صورتی که برای شما مهم است که به ترتیب در شهرهای مد نظر خود تحصیل کنید، می‌توانید ترتیب بر اساس شهر را انتخاب کنید و در غیر این صورت، ترتیب بر اساس رشته مورد علاقه شما خواهد بود.

انتخاب رشته اصولی

انتخاب رشته رایگان آزمون سراسری

انتخاب رشته تجربیانتخاب رشته انسانیانتخاب رشته ریاضیانتخاب رشته هنرانتخاب رشته زبان
دکتری ﭘﺰﺷﻜﻲﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﻗﻀﺎﻳﻲدﻛﺘﺮاي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيآﻣﻮزش ارﺗﺒﺎط ﺗﺼﻮﻳﺮيآﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
دکتری داروﺳﺎزيﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و ارﺷﺎددﻛﺘﺮاي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻓﻴﺰﻳﻚآﻫﻨﮕﺴﺎزيزﺑﺎن اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ
دﻛﺘﺮاي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و ﺣﻘﻮقﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و ارﺷﺎدادﺑﻴﺎت ﻧﻤﺎﻳﺸﻲزﺑﺎن ﭼﻴﻨﻲ
دﻛﺘﺮي ﻋﻤﻮﻣﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲآﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﻲآﻣﺎرارﺗﺒﺎط ﺗﺼﻮﻳﺮيزﺑﺎن روﺳﻲ
دکتری دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲآﻣﻮزش اﻟﻬﻴﺎتآﻣﺎر و ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزﺷﻲﺑﺎزﻳﮕﺮيزﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت آﻟﻤﺎﻧﻲ
ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و ارﺷﺎدآﻣﻮزش ﺗﺎرﻳﺦآﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﻲﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲزﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت اردو
آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﻲآﻣﻮزش ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲآﻣﻮزش ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و ﻫﻨﺮﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲزﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ارﻣﻨﻲ
آﻣﻮزش ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲآﻣﻮزش ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎآﻣﻮزش رﻳﺎﺿﻲﭼﺎپزﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ
آﻣﻮزش زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲآﻣﻮزش زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲآﻣﻮزش ﻓﻴﺰﻳﻚﺳﻴﻨﻤﺎزﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
آﻣﻮزش ﺷﻴﻤﻲآﻣﻮزش زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲآﻣﻮزش ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲزﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﺗﺮﻛﻲ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﻲ
آﻣﻮزش ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲآﻣﻮزش ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲادﻳﺎن و ﻣﺬاﻫﺐﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎرﭼﻪزﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ژاﭘﻨﻲ
اﺗﺎق ﻋﻤﻞآﻣﻮزش ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲاﻗﺘﺼﺎدﻃﺮاﺣﻲ ﺻﺤﻨﻪزﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ادﻳﺎن و ﻣﺬاﻫﺐآﻣﻮزش ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲاﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزيﻃﺮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲﻣﺘﺮﺟﻤﻲ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﻲ
اﻋﻀﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲادﻳﺎن و ﻋﺮﻓﺎناﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﻣﺨﺎﺑﺮات درﻳﺎﻳﻲﻃﺮاﺣﻲ ﻟﺒﺎسﻣﺘﺮﺟﻤﻲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
اﻗﺘﺼﺎدادﻳﺎن و ﻣﺬاﻫﺐاﻣﻨﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎتﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮﻣﺘﺮﺟﻤﻲ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزياﻗﺘﺼﺎداﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎديﻋﻜﺎﺳﻲآﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﻲاﻣﻨﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎتاﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞﻓﺮشﻣﺘﺮﺟﻤﻲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
اﻣﻨﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎتاﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدياﻣﻨﻴﺖ ﻧﺮمﻛﺎرﮔﺮداﻧﻲ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن
اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدياﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞاﻳﻤﻨﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲﻛﺘﺎﺑﺖ و ﻧﮕﺎرﮔﺮي
اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞاﻣﻨﻴﺖ ﻧﺮمﭘﮋوﻫﺸﮕﺮي اﻣﻨﻴﺖﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزي
اﻣﻨﻴﺖ ﻧﺮماﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﻲﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼمﻣﺮﻣﺖ آﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺨﻲ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺮوج ﺳﻴﺎﺳﻲﻣﺮﻣﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻌﺎونﺣﺴﺎﺑﺪاريﻣﻮزه
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﺎزرﺳﻲ ﮔﻮﺷﺖﭘﮋوﻫﺸﮕﺮي اﻣﻨﻴﺖﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎتﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺳﻨﺠﻲﺗﺎرﻳﺦرواﻧﺸﻨﺎﺳﻲﻧﻘﺎﺷﻲ
ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼمرﻳﺎﺿﻴﺎت و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﺮوﺳﻜﻲ
ﭘﺮﺳﺘﺎريﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻤﺪن ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﻲزﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻋﺮﺑﻲﻧﻮازﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮي اﻣﻨﻴﺖﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺮوج ﺳﻴﺎﺳﻲﺷﻴﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲﻧﻮازﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼمﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲﺷﻴﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮديﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﻲ
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺮوج ﺳﻴﺎﺳﻲﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺷﻴﻤﻲ ﻣﺤﺾﻫﻨﺮﻫﺎي ﺻﻨﺎﻋﻲ
ﺗﺮوﻳﺞ و آﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزي ﭘﺎﻳﺪارﺣﺴﺎﺑﺪاريﺿﺪ ﺗﺮورﻳﺴﻢﻛﺎرداﻧﻲ اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﺮﺗﻮ درﻣﺎﻧﻲﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎتﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﺮﺗﻮﺷﻨﺎﺳﻲﺣﻘﻮقﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺮﻣﺖ آﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺨﻲ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺴﺘﻪايرواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲﻋﻠﻮم ﻓﻨﻲ اﻣﻨﻴﺖﻛﺎرداﻧﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﻮﺷﺎك
ﺣﺴﺎﺑﺪاريرواﻧﺸﻨﺎﺳﻲﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚﻛﺎرداﻧﻲ ﮔﺮاﻓﻴﻚ
ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎتروزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎريﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻛﺎرداﻧﻲ ﻫﻨﺮ ﺳﻔﺎﻟﮕﺮي
رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲزﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻋﺮﺑﻲزﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﺗﺮﻛﻲ آذريﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آب
زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲزﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻋﺮﺑﻲﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ
زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﺎﻧﻮريزﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ
زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ درﻳﺎزﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻛﺮديﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﻣﺎﻣﻲ
زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲزﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺮﺑﻲﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺣﻨﻔﻲ
زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲﺷﻴﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺷﺎﻓﻌﻲ
زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوريﺿﺪ ﺗﺮورﻳﺴﻢﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ
ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﻲﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺣﻜﻤﺖ اﺳﻼﻣﻲ
ﺷﻴﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﻲ
ﺷﻴﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮديﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻛﻼم اﺳﻼﻣﻲ
ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺤﺾﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﺿﺪ ﺗﺮورﻳﺴﻢﻋﻠﻮم ﻓﻨﻲ اﻣﻨﻴﺖﻓﻴﺰﻳﻚ
ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﻲﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲﻋﻠﻮم ﻗﻀﺎﻳﻲﮔﺮدﺷﮕﺮي
ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲﻋﻠﻮم ورزﺷﻲﻣﺪدﻛﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻜﻲ
ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﻳﻪﻓﻘﻪ ﺷﺎﻓﻌﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﮔﻤﺮﻛﻲ
ﻋﻠﻮم داﻣﻲﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻮم ﻓﻨﻲ اﻣﻨﻴﺖﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﻣﺎﻣﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﻪ
ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺣﻨﻔﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﻪ اﻛﻮ
ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺷﺎﻓﻌﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ
ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺟﻨﮕﻞﻓﻠﺴﻔﻪﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي
ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺧﺎكﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺣﻜﻤﺖ اﺳﻼﻣﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ
ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻼتﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻛﻼم اﺳﻼﻣﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ درﻳﺎﻳﻲ
ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎتﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ
ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲﮔﺮدﺷﮕﺮيﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ
ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲﻣﺘﺮﺟﻤﻲ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ- ﺗﺒﻠﻴﻎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﻣﺎﻣﻲﻣﺪدﻛﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و اﺧﻼق
ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺣﻨﻔﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻜﻲﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و ادﻳﺎن
ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺷﺎﻓﻌﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﮔﻤﺮﻛﻲﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و ﺗﺎرﻳﺦ
ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ
ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺣﻜﻤﺖ اﺳﻼﻣﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﻪﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ
ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﻪ اﻛﻮﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و ﻛﻼم
ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻛﻼم اﺳﻼﻣﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﻲ
ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎتﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮيﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﭘﺘﻴﻚ و ﻟﻴﺰر
ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻧﺮژي
ﻛﺎردرﻣﺎﻧﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻛﺘﺎﺑﺪاري در ﺷﺎﺧﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ درﻳﺎﻳﻲﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻨﻲ
ﮔﺮدﺷﮕﺮيﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﻋﻘﻴﺪﺗﻲﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق
ﮔﻔﺘﺎر درﻣﺎﻧﻲﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﻲﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪاي
ﮔﻴﺎه ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺸﺎورهﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري راه آﻫﻦ
ﻣﺎﻣﺎﻳﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎتﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻣﺪدﻛﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎﻧﻮادهﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻜﻲﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﻳﻠﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﮔﻤﺮﻛﻲﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ- ﺗﺒﻠﻴﻎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎتﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺧﻂ و ﺳﺎزهﻫﺎي رﻳﻠﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و اﺧﻼقﻣﻬﻨﺪﺳﻲ درﻳﺎ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﻪﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و ادﻳﺎنﻣﻬﻨﺪﺳﻲ راه آﻫﻦ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﻪ اﻛﻮﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و ﺗﺎرﻳﺦﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺎزي
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و ﻛﻼمﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮيﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚﻫﺘﻠﺪاريﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲﻛﺎرداﻧﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺑﺘﺪاﻳﻲﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ درﻳﺎﻳﻲﻛﺎرداﻧﻲ اﺷﺘﻐﺎلﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت درﻳﺎﻳﻲ
ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﻋﻘﻴﺪﺗﻲﻛﺎرداﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺎر و ﺑﻬﺮه وريﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي رﻳﻠﻲ
ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲﻛﺎرداﻧﻲ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻜﻲﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ- ﺗﺒﻠﻴﻎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎتﻛﺎرداﻧﻲ اﻣﻮر دوﻟﺘﻲﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺪن
ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و اﺧﻼقﻛﺎرداﻧﻲ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎري
ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و ادﻳﺎنﻛﺎرداﻧﻲ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻛﺸﺎورزي
ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و ﺗﺎرﻳﺦﻛﺎرداﻧﻲ ﺑﻴﻤﻪﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ
ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺑﻴﻮﺳﻴﺴﺘﻢ )ﻛﺸﺎورزي(
ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻮاد و ﻣﺘﺎﻟﻮرژي
ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و ﻛﻼمﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاريﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺴﺎﺟﻲ
ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﻗﻀﺎﻳﻲﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻛﺎرداﻧﻲ رواﺑﻂ ﻛﺎرﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂﻛﺎرداﻧﻲ ﻋﻠﻮم ﻗﻀﺎﻳﻲﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮاﻓﻀﺎ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ژﻧﺘﻴﻚ ﮔﻴﺎﻫﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲﻫﺘﻠﺪاري
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮبﻛﺎرداﻧﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮيﻫﻨﺮﻫﺎي ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ اي
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺒﻠﻤﺎنﻛﺎرداﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲﻛﺎرداﻧﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻃﺒﻴﻌﺖﻛﺎرداﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲﻛﺎرداﻧﻲ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻜﻲ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰﻛﺎرداﻧﻲ ﻫﺘﻠﺪاريﻛﺎرداﻧﻲ اﻣﻮر دوﻟﺘﻲ
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژيﻛﺎرداﻧﻲ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﻫﺘﻠﺪاريﻛﺎرداﻧﻲ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ
ﻫﻮﺷﺒﺮيﻛﺎرداﻧﻲ آﻣﺎر
ﻛﺎرداﻧﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺑﺘﺪاﻳﻲﻛﺎرداﻧﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺑﺘﺪاﻳﻲ
ﻛﺎرداﻧﻲ اﻣﻮر اراﺿﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي
ﻛﺎرداﻧﻲ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻜﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﺑﻴﻤﻪ
ﻛﺎرداﻧﻲ اﻣﻮر دوﻟﺘﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﮔﺎز
ﻛﺎرداﻧﻲ اﻣﻮر زراﻋﻲ وﺑﺎﻏﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
ﻛﺎرداﻧﻲ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
ﻛﺎرداﻧﻲ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ايﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﺷﻬﺮﺳﺎزي
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂﻛﺎرداﻧﻲ ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺑﻴﻤﻪﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﺮق
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺟﻮﺷﻜﺎري
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺰﻫﺎي دﻧﺪاﻧﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺧﻂ و اﺑﻨﻴﻪ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻴﺎﻫﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﺮان
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺮﺗﻊ و آﺑﺨﻴﺰداريﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻣﻌﺪن
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﮔﻴﺎﻫﺎنﻛﺎرداﻧﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮآوري ﺧﺮﻣﺎﻛﺎرداﻧﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮات
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاريﻛﺎرداﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
ﻛﺎرداﻧﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺷﻴﻤﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﻣﻌﻤﺎري
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﻣﻌﻤﺎري ﺳﻨﺘﻲ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻮرﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲﻛﺎرداﻧﻲ ﻫﺘﻠﺪاري
ﻛﺎرداﻧﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻫﺘﻠﺪاري
ﻛﺎرداﻧﻲ ﻫﻮﺷﺒﺮي
سامانه انتخاب رشته رایگان مجازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا